Press ESC to close

sms เราไม่ทิ้งกัน

[สำหรับคนไม่ได้เงิน 5000 บาท] ยื่นขอรับการทบทวนสิทธิ์ 20 เมษายน 2563

สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดกรอง มาตรการเยียวยา 5000 บาทสามารถทำการทบทวนสิทธิ์อีกครั้ง 20 เมษายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น

[3 ขั้นตอน] www.เราไม่ทิ้งกัน.com ก็รู้แล้วว่าจะได้รับสิทธิ์ไหม ? ตรวจสอบสถานะได้ง่าย ๆ

3 ขั้นตอน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ก็รู้แล้วว่าจะได้รับสิทธิ์ไหม ? ตรวจสอบสถานะได้ง่าย ๆ ว่าได้รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่ได้ทันที

[สรุป] วิธีลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน.com เงินเยียวยาโควิด 5000 บาท ใครได้บ้าง? ทำยังไง? ได้เมื่อไหร่?

เงิน 5000 บาท 3 เดือน ใครได้บ้าง ? 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563 ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน.com ผ่านออนไลน์ ไม่ต้องไปที่ธนาคาร