Press ESC to close

twitter

ทวิตเตอร์ล่มไฟดับ ขัดข้องส่งผลให้ Twitter และ Tweetdeck ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ล่มเกือบทุกประเทศ ทั่วโลก กำลังแก้ไขไฟฟ้าดับอยู่นะ ตอนนี้ก็สามารถทวิตได้ ไม่ได้บ้าง ในบางเวลา