วิธี สำหรับ ครีเอเตอร์และพาร์ทเนอร์ YouTube

ใครที่ต้องกข้อมูลภาษีสหรัฐอเมริกาทุกคน (ที่หาเงินออนกับ )

 • สายเว็บไซต์ เขียนบทความและที่ติดโค้ค
 • สายครีเอเตอร์และพาร์ทเนอร์

ส่งข้อมูลภาษีก่อนวันที่ 20 ของเดือนเพื่อให้ได้รับการชำระเงินในเดือนเดียวกัน

คำเตือน!

กด CC เปิดคำบรรยาย, เปลี่ยนคำบรรยายเป็นภาษาไทย กดรูปฟันเฟือง​ > subtitle https://www.youtube.com/watch?v=SeKEtf8A3FU


วิธีส่งข้อมูลภาษี AdSense

ไปที่เมนู การชำระเงิน > การตั้งค่า > จัดการการตั้งค่า > โปรไฟล์การชำระเงิน > ข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกา > จัดการข้อมูลภาษี

#สรุปให้ วิธีส่งข้อมูลภาษี AdSense สำหรับ ครีเอเตอร์และพาร์ทเนอร์ YouTube

กรอกข้อมูล และรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกา

ทำเอง เขียนเอง ถ่ายเอง ให้เลือกตอบ บุคคลธรรมดา กดถัดไป (ถ้าอยู่สังกัดที่มีสัญญาอยู่ ให้ติดต่อสังกัดที่ทำงานอยู่)

 • บุคคลธรรมดา
 • ไม่ใช่บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล

คุณเป็นพลเมืองหรือผู้พำนักของสหรัฐอเมริกาหรือไม่

เป็นคนไทย อยู่ประเทศไทย ตอบว่าไม่ กดถัดไป

 • ใช่
 • ไม่

เลือกประเภทแบบฟอร์มภาษี W-8

บุคคลธรรมดาทั่วไป เลือก W-8BEN กดถัดไป

 • W-8BEN: แบบฟอร์มนี้มักใช้โดยบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกัน และยังใช้ในการอ้างสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์จากสนธิสัญญาภาษีด้วย
 • W-8ECI: แบบฟอร์มนี้มักใช้โดยองค์กรธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันซึ่งสร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าหรือการดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของสหรัฐอเมริกา

วิธีส่งข้อมูลภาษีแบบฟอร์มภาษี W-8BEN

 • ข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษี
  • ประเทศที่เป็นพลเมือง เลือก ไทย
  • กรอก foreign TIN ใส่เลขบัตรประชาชนที่เสียภาษี
  • กด ถัดไป
 • ที่อยู่
  • ให้กรอกเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษทั้งหมด
  • ที่อยู่จัดส่งเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่อาศัยถาวร เหมือนกันติ๊กถูก
  • กด ถัดไป
 • สนธิสัญญาภาษี
  • ตอบ ใช่
  • ติ๊ก ผู้พักนำของประเทศที่อ้างสิทธิ์ตามสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริการ (resident of country claiming treaty with the u.s)
  • เลือก Thailand ประเทศไทย
  • เงื่อนไขและอัตรพิเศษ (special rates and conditions)
   • ติ๊ก ทุกตัว ทุกช่อง
   • บริการ (AdSense) และเลือก 0%
   • ภาพยนต์และทีวี (Youtube , Google play) และเลือก 5%
   • ลิขสิทธิ์อื่น ๆ (Youtube , Google play) และเลือก 5%
  • กด ถัดไป
 • ตัวอย่างเอกสาร W-8BEN
  • ติ๊กถูก
   • ฉันยืนยันว่าได้ตรวจสอบเอกสารภาษีที่ระบบสร้างขึ้นนี้ด้วยความตระหนักรู้อย่างดีที่สุดและเชื่อว่าข้อมูลนั้นเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน
  • กด ถัดไป
 • หนังสือรับรอง W-8BEN
  • กรอกชื่อ และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
  • ติ๊กถูก
   • ใช่ ฉันคือบุคคลที่มีชื่อแสดงอยู่ในส่วนลายเซ็น และกรอกแบบฟอร์มนี้ในนามของตนเอง
  • กด ถัดไป
 • กิจกรรมและบริการที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาและหนังสือรับรองสถานะ
  • กิจกรรมและบริการที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา
   • ตอบ ไม่
    • เลือก “ไม่” แสดงว่าคุณรับรองว่า Google ไม่ได้ชำระเงินให้คุณหรือองค์กรของคุณสำหรับบริการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการในสหรัฐฯ
    • หากเลือก “ใช่” คุณอาจชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายของสหรัฐฯ ในอัตราที่ลดลงหรือไม่ต้องชำระเลย ในกรณีที่กรอกแบบฟอร์มภาษีของสหรัฐฯ และอ้างสนธิสัญญาภาษีเงินได้อย่างถูกต้อง
  • หนังสือรับรองการเปลี่ยนสถานะ
   • เคยได้รับเงิน ติ๊กถูก
    • ฉันระบุข้อมูลภาษีสำหรับโปรไฟล์การชำระเงินที่มีอยู่ซึ่งเคยได้รับการชำระเงินมาก่อน
    • ติ๊กถูก ฉันขอรับรองโดยยินดีรับโทษตามกฎหมายว่าข้อมูลและการรับรองในที่นี้ยังคงเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลง (เว้นแต่ที่ระบุไว้ด้านล่าง) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังถูกต้อง เป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว
    • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โปรดระบุรายละเอียดไว้ที่นี่ และใส่วันที่ของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
   • ยังไม่เคยได้รับการชำระเงินมาก่อน ติ๊กถูกอันนี้
    • ฉันระบุข้อมูลภาษีสำหรับโปรไฟล์การชำระเงินใหม่หรือที่มีอยู่ซึ่งยังไม่เคยได้รับการชำระเงินมาก่อน
  • กด ส่ง

กดส่งข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว

 • ขึ้นสถานะ: อนุมัติแล้ว
 • รายละเอียดแบบฟอร์มภาษีและอัตราการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (WHT)
  • แบบฟอร์ม W-8BEN: ภาพยนตร์และทีวีอัตราการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของ ภาพยนตร์และทีวี: 5% อ้างสิทธิ์แล้ว
  • แบบฟอร์ม W-8BEN: ลิขสิทธิ์อื่นๆอัตราการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของ ลิขสิทธิ์อื่นๆ: 5% อ้างสิทธิ์แล้ว
  • แบบฟอร์ม W-8BEN: บริการอัตราการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของ บริการ: 0% อ้างสิทธิ์แล้ว

ต้องการแก้ไขข้อมูลภาษีที่ส่งผิด

 • เข้าระบบ Google AdSense
 • ไปที่เมนู การชำระเงิน > การตั้งค่า > จัดการการตั้งค่า > โปรไฟล์การชำระเงิน > ข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกา > จัดการข้อมูลภาษี
 • หาปุ่ม ส่งแบบฟอร์มใหม่ (submit new form) และกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด

สรุปใครที่ต้องกรอกข้อมูลภาษีสหรัฐอเมริกา (ที่หาเงินออนไลน์กับ google)

กรอกข้อมูล และรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
– สายเว็บไซต์ เขียนบทความและที่ติดโค้ค AdSense for website
– สายครีเอเตอร์และพาร์ทเนอร์ AdSense for youtube

ส่งข้อมูลภาษีก่อนวันที่ 20 ของเดือนเพื่อให้ได้รับการชำระเงินในเดือนเดียวกัน

ที่มา https://support.google.com/paymentscenter/answer/10349995

กฎหมายภาษี AdSense

กฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกาอาจบังคับใช้การหักภาษี ณ ที่จ่าย 30% สำหรับการชำระเงินที่ถือเป็นเงินที่ได้รับจาก “แหล่งเงินได้ในสหรัฐอเมริกา”

ภาษีนี้อาจได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นสำหรับผู้รับเงินที่มีคุณสมบัติตามสนธิสัญญาภาษีที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/tax-treaty-tables , https://support.google.com/


Related Posts