เวลาเปิด-ปิด ห้างทุกสาขาชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)


ศูนย์การค้าเซ็น ทรัลมารีนา ชลบุรี

ขอปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการสาขาชั่วคราว

 • ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น.
 • ยังเปิดตามเวลาเดิม 09.00-22.00 น.

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/CentralMarinaFanpage/


เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี (รวมห้างสรรพสินค้าโรบินสัน)

ขอปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการสาขาชั่วคราว

 • ตั้งแต่เวลา 11:00 – 20:00 น.
 • ส่วน ยังเปิดตามเวลาเดิม 9:00 – 22:00 น.

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/CentralPlazaChonburiFanpage/


เซ็นทรัลพลาซา ระยอง (รวมห้างสรรพสินค้าโรบินสัน)

ขอปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการสาขาชั่วคราว

 • ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ในทุกวัน
 • ท็อปส์
  • เปิดให้บริการปกติจ.-ศ. เวลา 10.30-21.00 น.
  • ส.-อา,นักขัตฤกษ์ เวลา10.00-21.00 น.

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/CentralPlazaRayongFanpage/


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (รวม)

ขอปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการสาขาชั่วคราว

 • วันจันทร์-พฤหัสบดี 11:00-20:00 น.
 • วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 11:00-22:00 น.
 • เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 – 23.00 น.

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/CentralFestivalPattayaBeach/


เซ็นทรัลพลาซา ศรีราชา (รวมห้างสรรพสินค้าโรบินสัน)

 • ตั้งแต่เวลา 11:00 – 20:00 น.
 • ท็อปส์ ยังเปิดตามเวลาเดิม 9:00 – 22:00 น.

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/CentralPlazaChonburiFanpage/