เวลาเปิด-ปิด ห้างทุกสาขาชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)


เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง (รวมห้างสรรพสินค้าโรบินสัน)

ขอปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการสาขาชั่วคราว

 • วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 11.00 – 20.00 น.
  • ยังเปิดตามเวลาเดิม วันจันทร์ – ศุกร์ 11.00 – 21.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 21.00 น.

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/CentralPlazaLampang


ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก (รวมห้างสรรพสินค้าโรบินสัน)

ขอปรับเวลาให้บริการเป็นการชั่วคราว

 • จันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-20.00 น.
 • Tops Market ให้บริการตามเวลาเดิม
  • จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-21.00 น.
  • เสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-21.00 น.

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/CentralPlazaPhitsanulok


เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ขอปรับเวลาให้บริการเป็นการชั่วคราว

 • วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 11.00 – 20.00 น.
 • Tops Market ยังเปิดตามเวลาเดิม 09.00 – 21.00 น.

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/CentralPlazaChiangraiFanpage


ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (รวมห้างสรรพสินค้าโรบินสัน)

ขอปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการชั่วคราว

 • วันจันทร์ – อาทิตย์ เปิดให้บริการ 11.00-20.00 น.

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/CentralPlazaChiangmaiAirport


เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (รวม)

ขอปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/CentralFestivalChiangmai