เวอร์ชั่น 1.7 แสดงประวัติเช็คอินย้อนหลัง 14 วัน ได้แล้ว!

#สรุปให้ แอปไทยชนะ thaichana เวอร์ชั่น 1.7 แสดงประวัติเช็คอินย้อนหลัง 14 วัน
เวอร์ชั่น 1.7

แอปพลิเคชันไทยชนะ คืออะไร ?

แอปพลิเคชันไทยชนะ สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการค้นหา เช็คอิน เช็คเอาท์ประเมินกิจการ/กิจกรรม ร่วมมือกันคนละนิดเพื่อสุขอนามัยที่ดี ชีวิตปลอดภัย ห่างไกลโรค และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค


วิธีตั้งค่าแอปไทยชนะแสดงประวัติเช็คอินย้อนหลัง 14 วัน

อัปเดตและโหลดแอปแอปไทยชนะ เวอร์ชั่นล่าสุด (Google Play | App Store)

  1. อัปเดตและโหลดแอปแอปไทยชนะ thaichana เวอร์ชั่นล่าสุด > เข้าแอปไทยชนะ > ไปเมนูตั้งค่า
#สรุปให้ แอปไทยชนะ thaichana เวอร์ชั่น 1.7 แสดงประวัติเช็คอินย้อนหลัง 14 วัน

2. กดเพื่อเปิดการแสดงประวัติการเช็คอินไทยชนะ 14 วัน

#สรุปให้ แอปไทยชนะ thaichana เวอร์ชั่น 1.7 แสดงประวัติเช็คอินย้อนหลัง 14 วัน

3. กรณีไม่อยากให้แสดงประวัติการเช็คอินไทยชนะให้กดที่เดิม

เมื่อกดปิดประวัติเช็คอินไทยชนะ ข้อมูลถูกลบทั้งหมด

#สรุปให้ แอปไทยชนะ thaichana เวอร์ชั่น 1.7 แสดงประวัติเช็คอินย้อนหลัง 14 วัน

4. แสดงประวัติการเช็คอินไทยชนะ

#สรุปให้ แอปไทยชนะ thaichana เวอร์ชั่น 1.7 แสดงประวัติเช็คอินย้อนหลัง 14 วัน

ประวัติเช็คอินไทยชนะย้อนหลัง 14 วัน

#สรุปให้ แอปไทยชนะ thaichana เวอร์ชั่น 1.7 แสดงประวัติเช็คอินย้อนหลัง 14 วัน

สรุปให้ แอปไทยชนะ เวอร์ชั่น 1.7 แสดงประวัติเช็คอินย้อนหลัง 14 วัน

– อัปเดตและโหลดแอปแอปไทยชนะ thaichana เวอร์ชั่นล่าสุด > เข้าแอปไทยชนะ > ไปเมนูตั้งค่า
– กดเพื่อเปิดการแสดงประวัติการเช็คอิน
– แสดงประวัติการเช็คอินไทยชนะย้อนหลัง 14 วัน

ดาวน์โหลดแอปแอปไทยชนะ thaichana เวอร์ชั่นล่าสุด (Google Play | App Store)