28 – 29 มี.ค. 63 ธนาคารไหนปิดทำการบ้าง ? ปิดทำการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ธนาคารในเดอะมอลล์ ทุกสาขา

แจ้งปิดให้บริการธนาคาร วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563

ที่มา https://www.facebook.com/themallshoppingcenter/


ธนาคารกรุงไทย

กรุงไทย แจ้งปิดทำการทุกสาขา วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

28 - 29 มี.ค. 63 ธนาคารไหนปิดทำการบ้าง ? เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา https://www.facebook.com/krungthaibank/


ธนาคารกสิกรไทย แจ้งปิดทำการทุกสาขา วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

28 - 29 มี.ค. 63 ธนาคารไหนปิดทำการบ้าง ? เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา https://www.facebook.com/KBankLive/


ธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต

ธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาตทุกสาขา แจ้งปิดทำการ วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

28 - 29 มี.ค. 63 ธนาคารไหนปิดทำการบ้าง ? เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา https://www.facebook.com/TMB/


ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งปิดทุกสาขา วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

28 - 29 มี.ค. 63 ธนาคารไหนปิดทำการบ้าง ? เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา https://www.facebook.com/scb.thailand/


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งปิดทำการทุกสาขา วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

28 - 29 มี.ค. 63 ธนาคารไหนปิดทำการบ้าง ? เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา https://www.facebook.com/KrungsriSimple/


ธนาคารเพื่อการและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. ทุกสาขา แจ้งปิดทำการ วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

28 - 29 มี.ค. 63 ธนาคารไหนปิดทำการบ้าง ? เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา https://www.facebook.com/baacservicemind/


ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน แจ้งปิดทำการทุกสาขา วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

28 - 29 มี.ค. 63 ธนาคารไหนปิดทำการบ้าง ? เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา https://www.facebook.com/GSBSociety/


ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดทำการทุกสาขา วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

28 - 29 มี.ค. 63 ธนาคารไหนปิดทำการบ้าง ? เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ https://www.bangkokbank.com/th-TH/COVID19-Update


เบอร์ติดต่อธนาคาร

 • ธนาคารกสิกรไทย : 02-888-8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ : 02-777-7777
 • ธนาคารกรุงเทพ : 1333
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ : 1588
 • ธนาคารกรุงไทย : 02-111-1111
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 1572
 • : 02-285-1555
 • ธนาคารธนชาต : 1770
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : 02-645-9000
 • ธนาคารออมสิน : 1115
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : 02-555-0555
 • ธนาคารทหารไทย : 1558
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย : 02-626-7777
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : 1302
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : 02-359-0000
 • : 02-633-6000
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด : 1595
 • ธนาคารไอซีบีซี ไทย : 02-629-5588
 • ธนาคารเกียรตินาคิน : 02-165-5555
 • บัตรกรุงไทย เคทีซี : 02-123-5000
 • บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ : 02-345-6789