ปัญหา เข้าแอป มีข้อความเด้งเตือน การไม่สําเร็จ

the identity verification was not successful
เนื่องจากคุณมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยให้ไว้กับธนาคาร ไปยืนตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทย

วิธีแก้ไขปัญหา ติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน เช่น เคยเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือไว้ และไม่ตรงกับการลงทะเบียนขอรับสิทธิจากภาครัฐ เพื่อไปแก้ไขให้ถูกต้องอีกครั้ง เป็นต้น

เมื่อหลังจากการยืนยันตัวตน กับธนาคารกรุงไทยสำเร็จแล้ว จากนั้นยืนยันตัวตนใหม่บนแอปเป๋าตังอีกครั้ง


เบอร์ติดต่อโครงการ

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)
  • โครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509

Related Posts