ปัญหา เข้า มีข้อความเด้งเตือน การไม่สําเร็จ เนื่องจากคุณมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยให้ไว้กับธนาคาร ไปยืนตัวตนที่สาขาธนาคาร

วิธีแก้ไขปัญหา ติดต่อใกล้บ้าน เช่น เคยเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือไว้ และไม่ตรงกับการลงทะเบียนขอรับสิทธิจากภาครัฐ เพื่อไปแก้ไขให้ถูกต้องอีกครั้ง เป็นต้น

เมื่อหลังจากการยืนยันตัวตน กับธนาคารกรุงไทยสำเร็จแล้ว จากนั้นยืนยันตัวตนใหม่บนแอปเป๋าตังอีกครั้ง


เบอร์ติดต่อโครงการ