ปัญหา เข้าแอปเป๋าตัง มีข้อความเด้งเตือน การยืนยันตัวตนไม่สําเร็จ เนื่องจากคุณมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยให้ไว้กับธนาคาร ไปยืนตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทย

#สรุปให้ การยืนยันตัวตนไม่สําเร็จ เนื่องจากคุณมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยให้ไว้กับธนาคาร ไปยืนตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทย
การยืนยันตัวตนไม่สําเร็จ เนื่องจากคุณมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยให้ไว้กับธนาคาร ไปยืนตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทย

วิธีแก้ไขปัญหา ติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน เช่น เคยเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือไว้ และไม่ตรงกับการลงทะเบียนขอรับสิทธิจากภาครัฐ เพื่อไปแก้ไขให้ถูกต้องอีกครั้ง เป็นต้น

เมื่อหลังจากการยืนยันตัวตน กับธนาคารกรุงไทยสำเร็จแล้ว จากนั้นยืนยันตัวตนใหม่บนแอปเป๋าตังอีกครั้ง


เบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง