สรุป! # จริงไหม ? (ข้อมูล 2 ก.ค.2566)

สรุปว่า #ทวิตล่ม ไม่ได้ล่ม

ออกกฎใหม่! เริ่มจำกัดการดูทวีตต่อวัน

 • ติ๊กฟ้าอ่านได้มากสุด 6,000 ทวิต/วัน
 • ไม่ติ๊กฟ้าอ่านได้มากสุด 600 ทวิต/วัน
 • สมัครใหม่ไม่ติ๊กฟ้าอ่านได้มากสุด 300 ทวิต/วัน

และมีการปรับตัวเลขใหม่ การดูทวิตต่อวัน

 • จากเดิม 6000 / 600 / 300 ต่อวัน รอบ 1
 • ปรับอีบ 8,000 / 800 / 400 ต่อวัน รอบ 2
 • สุดท้ายปัจจุบันเป็น 10,000 / 1,000 / 500 ต่อวัน

ราคาสมัครสมาชิก Twitter (ติ๊กฟ้า)

 • บุคคล
  • 275.00 ต่อเดือน
  • เริ่มต้น 3300 – 2900 บาท ต่อปี (ขึ้นอยู่ส่วนลดของ)
 • องค์กร
  • เริ่มต้น 34,100.00 บาทต่อเดือน

มีคนแนะนำให้เล่นทวิตจากแอป (ชั่วคราว) ที่โดนกำจัดการมองเห็นต่อวัน