Support ได้ประกาศ เนื่องจากสาเหตุเกิดจากผลกระทบเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวันพุธ (13.00 น.) ทำให้ Twitter และ Tweetdeck ไม่สามารถทำใช้ได้ กำลังดำเนินแก้ไข ทำให้ทวิตข้อความ ภาพ และคลิป ช่วงนี้ไม่สามารถทวิตได้

สรุปคือ ล่มเกือบทุกประเทศ ทั่วโลก กำลังแก้ไขไฟฟ้าดับอยู่นะ ตอนนี้ก็สามารถทวิตได้ ไม่ได้บ้าง ในบางเวลา