Table of Contents

สิทธิโครงการเราชนะ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

[ปัญหา] ไม่สามารถใช้สิทธิเราชนะได้ในเวลานี้ สิทธิโครงการเราชนะ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เริ่มใช้สิทธิโครงการเราชนะ ได้ในวันที่ 18 ก.พ. 64

[ปัญหา] ไม่สามารถใช้สิทธิเราชนะได้ในเวลานี้ สิทธิโครงการเราชนะ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามจาก call center เราชนะ เจ้าหน้าที่ 02-111-1144 บอกว่า

​ และยันยันรับสิทธิแล้ว

 • กดปุ่มเราชนะขึ้นความว่า ไม่สามารถใช้สิทธิเราชนะได้ในเวลานี้ สิทธิโครงการเราชนะ…” ให้รอจนถึงวันที่ 18 ก.พ. 64 กดปุ่มเราชนะอีกครั้ง ขึ้นข้อความแบบเดิม โทรไปหากรุงไทยอีกครั้ง call center เราชนะ 02-111-1144
 • ระหว่างรอยังถึงไม่ถึงวันที่ 18 ก.พ. 64 เข้ากดรับสิทธิเราชนะเล่น ๆ แล้วแอปเป๋าให้เลือกจังหวัดอีก ให้ปล่อยไปก่อน! ให้รอจนถึงวันที่ 18 ก.พ. 64 กดเราชนะอีกครั้ง ถ้ากดปุ่มเราชนะให้เลือกจังหวัดอีก โทรไปหากรุงไทยอีกครั้ง call center เราชนะ 02-111-1144

สรุป! ยืนยันตัวตน​ และยันยันรับสิทธิแล้วรอจนถึงวันที่ 18 ก.พ. 64 ตามแอปเป๋าตังแนะนำ


ตามกําหนดการลงทะเบียนและเงื่อนไขเราชนะ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play

 • เริ่ม 12 ก.พ. 64 เป็นต้นไป
  • อัปเดตแอปเป๋าตัง (Paotang) 10.32.0 รองรับการใช้สิทธิตามโครงการเราชนะ
  • ยืนยันตัวตนเป๋าตัง และ กลุ่มลงทะเบียนใหม่
  • ยืนยันรับสิทธิเราชนะ กลุ่มคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน
 • 12 ก.พ. 64 ปิดลงทะเบียนเราชนะ
 • 18 ก.พ. 64 เป็นต้นไปใช้สิทธิตามโครงการเราชนะ และได้รับเงิน 2000 บาท ในแอปเป๋าตัง
 • 25 ก.พ. – 25 มี.ค. 64 ได้รับ 1000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี จนครบ 7000 บาท
 • กดยืนยันรับสิทธิเราชนะหลังวันที่ 18 ก.พ. 64 ได้เงินเหมือนกัน สะสมเงินและรับทุกวันพฤหัสบดี จนครบ 7000 บาท
 • ได้รับเงินครั้งสุดท้าย 25 มี.ค. 64
 • 31 พ.ค. 64 สิ้นสุดโครงการเราชนะ

[ปัญหา] ไม่สามารถใช้สิทธิเราชนะได้ในเวลานี้ สิทธิโครงการเราชนะ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ยืนยันตัวตนเป๋าตัง และยืนยันรับสิทธิเราชนะ เริ่มวันไหน เมื่อไหร่

กดรับสิทธิผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่ 12 ก.พ. 64 โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 18 ก.พ.64

 • กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ได้รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน / คนละครึ่ง
  • เริ่มวันที่ 12 ก.พ. 64
 • กลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป (ลงทะเบียนใหม่) ที่ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com
  • เริ่มวันที่ 15 ก.พ. 64

อ่านเพิ่มเติม [ปัญหา] ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ


เริ่มใช้สิทธิโครงการเราชนะ ได้ในวันที่ 18 ก.พ. 64


อ่านเพิ่มเติม เราชนะได้รับสิทธิ์แล้วทํายังไงต่อ ไปยืนยันแอปเป๋าตังให้ผ่าน

อ่านเพิ่มเติม ยืนยันตัวตนเป๋าตังเราชนะไม่ผ่าน หาตู้ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตนเป๋าตัง


ข้อมูล https://register.เราชนะ.com การโอนเงินเข้าแอปเป๋าตัง

ผู้ลงทะเบียนที่ดำเนินการตาม (1) ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (เว้นแต่วงเงินครั้งแรก) ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวน 2,000 บาท จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

สรุป ยืนยันสิทธิเราชนะ ก่อนหรือหลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เงินเข้าแอปเป๋าตังเหมือนกัน ทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ จนยอดเงินสะสมจนครบ 7000 บาท

[ปัญหา] ไม่สามารถใช้สิทธิเราชนะได้ในเวลานี้ สิทธิโครงการเราชนะ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หรือเที่ยวด้วยกัน

ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เริ่มเวลา 6 โมงเช้า
– กดยืนยันรับสิทธิแอปเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64
วันที่ 18 ก.พ. 64 ได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท และวันที่ 25 ก.พ. 64 , วันที่ 4 , 11 , 18 , 25 มี.ค. 64 รับ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ในแอปเป๋าตัง
รับเงินทุกวันพฤหัสบดี

– ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ 02-111-1144 กด 2 24 ชั่วโมง
– ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 24 ชั่วโมง

กลุ่มลงทะเบียนใหม่ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , ไม่เคยสมัครลงทะเบียนหรือเข้าร่วมโครงการขอรัฐเลย

– ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 เริ่มเวลา 6 โมงเช้า
– วันที่ 18 ก.พ. 64 ได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท
วันที่ 25 ก.พ. 64 , วันที่ 4 , 11 , 18 , 25 มี.ค. 64 รับ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ในแอปเป๋าตัง
– รับเงินทุกวันพฤหัสบดี
– ยืนยันตันตนในแอปเป๋าตังให้ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 – 25 มี.ค. 64 ก่อนโดนตัดสิทธิเราชนะ

โหลดแอปเป๋าตัง (Paotang) ระบบ Google Play | App Store

– ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ 02-111-1144 กด 2 24 ชั่วโมง
– ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 24 ชั่วโมง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัตรเลย รับเงินทุกวันศุกร์

*กลุ่มได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
*กลุ่มได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

เริ่มโอนเงินเข้าบัตรเริ่มวันที่ 5 , 12 , 19 , 26 ก.พ. 64 , และ 5 , 12 , 19 , 26 มี.ค. 64

ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 24 ชั่วโมง

ประเภทร้านค้าและผู้ให้บริการ (และร้านค้าเราชนะ)

สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข จังหวัดทะเบียนบ้าน

คลิกที่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องไปใช้บริการ อย่าลืม! กด Allow หรือกดอนุญาต เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน

คำแนะนำ! ให้กดในพื้นที่เราอยู่ปัจจุบัน

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
อาหารทั่วไป อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว
ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ
ชาบู สุกี้ยากี้ หม้อไฟ
ปิ้งย่าง หมูกะทะ
ของหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม
ผับ ร้านเหล้า บาร์
ร้านขายผลไม้ / ร้านขายผัก
ร้านอาหารอีสาน
ร้านอาหารญี่ปุ่น
ข้าวต้ม โจ๊ก เกาเหลา
คาราโอเกะ
บุฟเฟ่ต์
บุฟเฟ่ต์โรงแรม
พิซซ่า ฟาสต์ฟู้ด จานด่วน
อาหารเกาหลี
อาหารจีน
อาหารเจ มังสวิรัติ สุขภาพ
อาหารใต้
อาหารทะเล
อาหารนานาชาติ
อาหารมุสลิม อิสลาม
อาหารเวียดนาม
อาหารอินเดีย
อาหารเหนือ
อาหารว่าง ขนม ของกินเล่น
อื่นๆ

ร้านค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้า/เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ
ผลิตภัณฑ์ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ร้านธงฟ้า
ร้านธงฟ้าประชารัฐ

สินค้าทั่วไป
ร้านขายของฝาก
ร้านซ่อมทุกประเภท
เช่ารถยนต์/มอเตอร์ไซต์/เรือ
ร้านขายอุปกรณ์เพื่อการกีฬา
ร้านขายสินค้าเกษตร
ร้านบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง / ขายอาหารสัตว์
ร้านบริการจัดสวน / ขายต้นไม้ / ดอกไม้ / พวงหรีด
สินค้า และ บริการ เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน
ร้านขายเสื้อผ้า / เครื่องประดับ / สินค้าแฟชั่น
ร้านขายของใช้ / อุปกรณ์
มินิมาร์ท / ร้านขายของชำ
ตลาดสด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

โรงแรม/ที่พัก
โฮมสเตย์ (Home Stay)
หอพัก / แมนชั่น / อพาร์ทเม้นท์ / แฟลต

สุขภาพ/ความงาม
ร้านขายเครื่องสำอางและบำรุงผิวพรรณ
ร้านขายยาและอาหารเสริม
ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ทำเล็บ
ร้านสปา/ร้านนวด

ขนส่งสาธารณะ
แท็กซี่
รถตู้ให้บริการ
จักรยานยนต์รับจ้าง
สามล้อเครื่อง
สามล้อถีบ
รถสองแถว
BTS (รถไฟฟ้าบีทีเอส)
MRT (รถไฟฟ้ามหานคร)
BMTA (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ)
รถไฟ
เรือ
รถ บขส. (บริษัท ขนส่ง จำกัด)

รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด
งานก่อสร้างขนาดเล็ก
ให้บริการทำสวน/ตกแต่งสวน
ตัดเย็บ,ซ่อมแซมสินค้า/เสื้อผ้า
ช่างซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน
ช่างซ่อมสาธารณูปโภค เช่นซ่อมไฟฟ้า ปะปา แอร์
รับเหมาทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ฉีดปลวก
ซักรีด

สุขภาพ/การแพทย์
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก)
กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์
คลินิก (การรักษาทางการแพทย์, เสริมความงาม, ทันตกรรม, อื่นๆ)