Table of Contents

สรุปให้ ซุปเปอร์มาเก็ตเราชนะ ? ที่เข้าร่วม

ซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ


? เราชนะซื้ออะไรได้บ้าง

[แนะนำ] เราชนะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ไหม ? เราชนะใช้ซื้ออะไรได้บ้าง
  • ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
  • ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
  • ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ เช่น รถรับจ้างสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการรายย่อย ที่มีสถานประกอบการ

สิทธิ

สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข จังหวัดทะเบียนบ้าน


ซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำที่รับเราชนะ

อย่าลืม! กด Allow หรือกดอนุญาต เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน ใกล้ตัวเราที่สุด

#สรุปให้ ซุปเปอร์มาเก็ตเราชนะ ? ที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ

กดไปยังซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ ใกล้ตัวเราที่สุด > เลือกจังหวัดที่ต้องการไปซื้อของและใช้บริการ ตามรายการด้านล่างนี้!

ซุปเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ

#สรุปให้ ซุปเปอร์มาเก็ตเราชนะ ? ที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ

“ภาคกลาง”

กรุงเทพมหานคร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กำแพงเพชร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชัยนาท : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
นครนายก : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
นครปฐม : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
นครสวรรค์ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
นนทบุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ปทุมธานี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พระนครศรีอยุธยา : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พิจิตร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พิษณุโลก : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เพชรบูรณ์ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สมุทรปราการ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สมุทรสงคราม : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สมุทรสาคร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สระบุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สิงห์บุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สุโขทัย : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สุพรรณบุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อ่างทอง : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อุทัยธานี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ลพบุรี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ร้านขายของเราชนะ “ภาคเหนือ”

ร้านขายของเราชนะ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

กาฬสินธุ์ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขอนแก่น : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชัยภูมิ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
นครพนม : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
นครราชสีมา : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
บึงกาฬ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
บุรีรัมย์ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
มหาสารคาม : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
มุกดาหาร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ยโสธร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้อยเอ็ด : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ศรีสะเกษ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สกลนคร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สุรินทร์ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
หนองคาย : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
หนองบัวลำภู : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อำนาจเจริญ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อุดรธานี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
อุบลราชธานี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เลย : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ร้านขายของเราชนะ “ภาคใต้”

นครศรีธรรมราช : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กระบี่ : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พังงา : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ภูเก็ต : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สุราษฎร์ธานี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ระนอง : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ชุมพร : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สงขลา : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สตูล : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ตรัง : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พัทลุง : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ปัตตานี : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ยะลา : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต
นราธิวาส : มินิมาร์ท ร้านขายของชำ | ตลาดสด | ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ประเภทร้านค้าและผู้ให้บริการ (ร้านค้าคนละครึ่งและร้านค้าเราชนะ)

สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข จังหวัดทะเบียนบ้าน

คลิกที่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องไปใช้บริการ อย่าลืม! กด Allow หรือกดอนุญาต เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน

คำแนะนำ! ให้กดในพื้นที่เราอยู่ปัจจุบัน

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
อาหารทั่วไป อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว
ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ
ชาบู สุกี้ยากี้ หม้อไฟ
ปิ้งย่าง หมูกะทะ
ของหวาน ไอศกรีม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม
ผับ ร้านเหล้า บาร์
ร้านขายผลไม้ / ร้านขายผัก
ร้านอาหารอีสาน
ร้านอาหารญี่ปุ่น
ข้าวต้ม โจ๊ก เกาเหลา
คาราโอเกะ
บุฟเฟ่ต์
บุฟเฟ่ต์โรงแรม
พิซซ่า ฟาสต์ฟู้ด จานด่วน
อาหารเกาหลี
อาหารจีน
อาหารเจ มังสวิรัติ สุขภาพ
อาหารใต้
อาหารทะเล
อาหารนานาชาติ
อาหารมุสลิม อิสลาม
อาหารเวียดนาม
อาหารอินเดีย
อาหารเหนือ
อาหารว่าง ขนม ของกินเล่น
อื่นๆ

ร้านค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้า/เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ
ผลิตภัณฑ์ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ร้านธงฟ้า
ร้านธงฟ้าประชารัฐ

สินค้าทั่วไป
ร้านขายของฝาก
ร้านซ่อมทุกประเภท
เช่ารถยนต์/มอเตอร์ไซต์/เรือ
ร้านขายอุปกรณ์เพื่อการกีฬา
ร้านขายสินค้าเกษตร
ร้านบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง / ขายอาหารสัตว์
ร้านบริการจัดสวน / ขายต้นไม้ / ดอกไม้ / พวงหรีด
สินค้า และ บริการ เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน
ร้านขายเสื้อผ้า / เครื่องประดับ / สินค้าแฟชั่น
ร้านขายของใช้ / อุปกรณ์
มินิมาร์ท / ร้านขายของชำ
ตลาดสด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

โรงแรม/ที่พัก
โฮมสเตย์ (Home Stay)
หอพัก / แมนชั่น / อพาร์ทเม้นท์ / แฟลต

สุขภาพ/ความงาม
ร้านขายเครื่องสำอางและบำรุงผิวพรรณ
ร้านขายยาและอาหารเสริม
ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ทำเล็บ
ร้านสปา/ร้านนวด

ขนส่งสาธารณะ
แท็กซี่
รถตู้ให้บริการ
จักรยานยนต์รับจ้าง
สามล้อเครื่อง
สามล้อถีบ
รถสองแถว
BTS (รถไฟฟ้าบีทีเอส)
MRT (รถไฟฟ้ามหานคร)
BMTA (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ)
รถไฟ
เรือ
รถ บขส. (บริษัท ขนส่ง จำกัด)

รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด
งานก่อสร้างขนาดเล็ก
ให้บริการทำสวน/ตกแต่งสวน
ตัดเย็บ,ซ่อมแซมสินค้า/เสื้อผ้า
ช่างซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน
ช่างซ่อมสาธารณูปโภค เช่นซ่อมไฟฟ้า ปะปา แอร์
รับเหมาทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ฉีดปลวก
ซักรีด

สุขภาพ/การแพทย์
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก)
กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์
คลินิก (การรักษาทางการแพทย์, เสริมความงาม, ทันตกรรม, อื่นๆ)


สินค้าห้ามซื้อโครงการเราชนะเพิ่มเติม

  • จากที่กำหนดไม่ให้ใช้จ่ายสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบ
  • เพิ่มเติมที่ห้ามซื้อ! สินค้าประเภททองคำ รวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาด และการค้าของเก่าประเภท เพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand

สิทธิเราชนะซื้อบัตรรถไฟฟ้า และซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้ารถเมล์ได้นะ


ตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือ

  • ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ 02-111-1144 กด 2 24 ชั่วโมง
  • ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 24 ชั่วโมง

สำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

กำหนดประเภทสินค้าที่ไม่ให้สิทธิ์ในโครงการเราชนะเพิ่มเติม (จากที่กำหนดไม่ให้ใช้จ่ายสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบ) ได้แก่ สินค้าประเภททองคำ รวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาด และการค้าของเก่าประเภท เพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

อ่าน! #สรุปให้ วิธีสมัครร้านค้าเราชนะ ลงทะเบียนร้านค้าเราชนะ แบบฟอร์มร้านค้าเราชนะ


ติดต่อโครงการเราชนะ

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
  • Call Center ธนาคาร จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144