(วอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนสคลับ) ปิดบริการชั่วคราว 18-31 มีนาคม 2563

ป้องกันและยึดมั่นกับมาตรฐานความสะอาดของคลับเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันการระบาดของ Coronavirus () คลับ (ยกเว้น เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เชียงใหม่)

มีความจำเป็นต้องปิดคลับชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ตามประกาศของรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563⁣

ที่มา : https://www.facebook.com/VirginActiveThailand/

Related Posts