ช่องทางตรวจผลคะแนน 2566

ดูได้ทั้งผลนับคะแนน / ผลนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขต / ผลนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขต-นอกอาณาจักรตรวจสอบคะแนน

  • แบบ ส.ส. 5/16 ส.ส. 5/16 (บช)
  • แบบ ส.ส. 5/17 ส.ส. 5/17 (บช)
  • แบบ ส.ส. 5/18 ส.ส. 5/18 (บช))

วิธีดูคะแนน ของเว็บไซต์ กกต. ()

ช่องทางดู 2566 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คลิก > https://www.ect.go.th/

ไฟล์เอกสารสามารถบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ และพิมพ์เอกสารออกได้

  • ตัวอย่าง! ต้องการดูคะแนนเลือกตั้งที่กรุงเทพมหานคร
  • กดเลือกกรุงเทพมหานคร จากนั้นเลือกเขตที่ต้องการดูเอกสารเกี่ยวกับคะแนน
  • ไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ PDF อยู่ Drive
รายงานผลการนับคะแนน https://www.ect.go.th/