ช่องทางตรวจสอบผลคะแนน

ดูได้ทั้งผลนับคะแนน / ผลนับคะแนนบัตรในเขต / ผลนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขต-นอกอาณาจักรตรวจสอบคะแนน

  • แบบ ส.ส. 5/16 ส.ส. 5/16 (บช)
  • แบบ ส.ส. 5/17 ส.ส. 5/17 (บช)
  • แบบ ส.ส. 5/18 ส.ส. 5/18 (บช))

วิธีดู 2566 ของเว็บไซต์ กกต. ()

ช่องทางดูคะแนนเลือกตั้ง 2566 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คลิก > https://www.ect.go.th/

ไฟล์เอกสารสามารถบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ และพิมพ์เอกสารออกได้

  • ตัวอย่าง! ต้องการดูคะแนนเลือกตั้งที่กรุงเทพมหานคร
  • กดเลือกกรุงเทพมหานคร จากนั้นเลือกเขตที่ต้องการดูเอกสารเกี่ยวกับคะแนน
  • ไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ PDF อยู่ Drive
vote 2566 ect
รายงานผลการนับคะแนน https://www.ect.go.th/

Related Posts