เว็บไซต์รายงานผลเลือกตั้งแบบ real time น่าสนใจ

VOTE62.com เป็นความร่วมมือกันของ The MOMENTUM , a day BULLETIN , iLaw , opendream – https://vote62.com/

เว็บไซต์รายงานผลการเลือกตั้ง 2562 แบบเรียลไทม์ (real time)
vote62.com

The MATTER รายงานผลเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ – https://elect.thematter.co/

เว็บไซต์รายงานผลการเลือกตั้ง 2562 แบบเรียลไทม์ (real time)
thematter.co

Cleverse x Workpoint News ระบบเช็คผลคะแนนแบบ real-time – https://vote.workpointnews.com/

เว็บไซต์รายงานผลการเลือกตั้ง 2562 แบบเรียลไทม์ (real time)

Related Posts