ดูรายงานผลการ 2566 ออนได้ที่ไหนบ้าง ? แบบเรียลไทม์ (real time)

(กกต.) รายงาน ส.ส. อย่างเป็นทางการ บนเว็บไซต์ official.ectreport.com


ดู ออนไลน์ อย่างไม่เป็นทางการ แบบเรียลไทม์ (real time) วันที่ 14 พ.ค. 2566

vote66 1

> ดูของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ที่เว็บไซต์ https://www.ectreport.com/

ติดตามสถานการณ์เรียลไทม์เลือกตั้งทางทวิตเตอร์ (twitter) > #เลือกตั้ง66 , #ผลเลือกตั้ง

จากทวิตเตอร์! @Thailand_Post > ไปรษณีย์ไทยขนส่งและมอบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าใน – นอกราชอาณาจักร ในวาระการเลือกตั้งปี 66 ครบทุกพื้นที่ 100%

ดูผลการนับ 2566 ที่อื่น ๆ
> The MATTER ที่เว็บไซต์ https://thvote66.thematter.co/
> THE STANDARD ที่เว็บไซต์ https://election2566.thestandard.co/
> TERONews ที่เว็บไซต์ https://teroasia.com/election2566
> ไทยรัฐออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://thairath.co.th/election66
> เดลินิวส์ ที่เว็บไซต์ https://election66.dailynews.co.th/
> เนชันทีวี ที่เว็บไซต์ https://election66.nationtv.tv/
> มิติชน ที่เว็บไซต์ https://election.matichon.co.th/
> Thai PBS ที่เว็บไซต์ https://election66.thaipbs.or.th/
> TODAY ที่เว็บไซต์ https://vote66.workpointtoday.com/
> VoiceTV ที่เว็บไซต์ https://vote66.voicetv.co.th/
> Vote 62 ที่เว็บไซต์ https://www.vote62.com/

ดูรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แยกตามเขต อำเภอ ตำบล จังหวัด

ร่วมเป็นอาสาสมัครรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง 2566 กับ vote62.com

1. ตรวจรายชื่อ และเช็คหน่วยเลือกตั้ง
2. เลือกหน่วยเลือกตั้ง ที่ต้องการเป็นอาสา
3. กรอกชื่อสถานที่ เลือกตั้งของคุณ ช่วยระบุสถานที่หน่วยในระบบ vote62

สมัครเป็นอาสาสมัครรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง 2566 > https://www.vote62.com/

จำลองการเลือกตั้งผ่านมือถือ

อบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ bora.dopa.go.th ปี 2566

เช็ดชื่อ เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และลำดับที่บัญชีรายชื่อ ได้ที่ > https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

หรือ https://www.bora.dopa.go.th/all-election > แล้วเลือกหัวข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)” > กดปุ่มรูปข้อความว่า “ ส.ส.”


สายด่วน กกต. เลือกตั้ง 2566 เบอร์ 1444 เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.