เนื้อหา! มีอะไรบ้างนะ

ผู้ประกันตนมาตรา 40 และได้รับสิทธิเงินเยียวยา และ (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน)


สรุป! ได้รับสิทธิ , ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา และสถานะรอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน)

ข้อมูลเงินเยียวยาประกันสังคมอาจจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ข้อมูลสิทธิ (ได้รับสิทธิและไม่ได้รับสิทธิ) , วันโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และเยียวยา ติดตามข่าวเพิ่มเติมเพจ สำนักงานประกันสังคม (https://www.facebook.com/ssofanpage/) หรือ 1506


เงื่อนไขหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิเงินเยียวยาของผู้ประกันตนตามมาตรา 40

แอดมินเจ้าหน้าที่เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตอบคำถาม “เงื่อนไขหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิเงินเยียวยาของผู้ประกันตนตามมาตรา 40” เมื่อวันที่ศุกร์ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.59 น.

 • 1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • 2.ไม่เป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 และไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของ
 • 3.ไม่เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 0 หรือ 6 หรือ 7

เงื่อนไข (มีข้อใดข้อหนึ่งใน ข้อ 1.– ข้อ 3.)

 • 1. มีที่อยู่ตามภูมิลำเนาในพื้นที่ 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
  • 1.1 ผู้ประกันตนใน 10 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และผู้ประกันตนใน 3 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
   • ต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตน (A) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
   • ผู้ประกันตนรอชำระเงิน สถานะ (W) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ให้ชำระเงินสมทบภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
  • 1.2 ผู้ประกันตนใน 16 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564
   • ต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตน (A) ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
 • 2. มีที่อยู่ในฐานทะเบียนประสังคมในพื้นที่ 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 • 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในพื้นที่สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ ในพื้นที่ 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ

ที่มา https://www.facebook.com/ssofanpage/posts/


ระยะเวลาสมัครและชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อผ่านทางพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน

เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ

 • 19 จังหวัด สมัครและชำระเงินสมทบ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564
  • กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา
  • ที่มา https://www.facebook.com/ssofanpage/posts/4283016648443793
 • 13 จังหวัด สมัครและชำระเงินสมทบ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
  • 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
  • 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงทรา พระนครศรีอยุธยา
   • ที่มา “ผู้ประกอบอาชีพอิสระ” สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว รีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายใน 31 ก.ค. 64 https://www.facebook.com/ssofanpage/posts/4207183246027134
   • ที่มา ด่วน! “แรงงานอิสระ” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดที่สมัคร ม.40 แล้ว ชำระเงินงวดแรกไม่ทันในเดือน ก.ค.64 ให้รีบจ่ายภายในวันที่ 10 ส.ค. https://www.facebook.com/ssofanpage/posts/4224786440933481

ตรวจสอบสิทธิ และสถานะระยะเวลาการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามมาตรการมาตรา 40 39 33

 • ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 • กด > https://www.sso.go.th/eform_news/

สมัครและชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายไม่ทันตามที่ประกันสังคมกำหนดวันไว้

 • ไม่ได้รับสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม และทบทวนสิทธิ

โอนเงินรอบตกหล่น เพิ่งผูกพร้อมเพย์ หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีพร้อมเพย์ (ได้รับสิทธิ)

 • สมัครและจ่ายเงินสบทบตามระยะเวลา ในพื้นที่ที่ประกันสังคมกำหนดไว้
 • จากข้อมูล 25 ส.ค. 64 > ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชี > วันพฤหัสบดี แต่ละสัปดาห์
 • ตรวจสอบสถานะ > https://www.sso.go.th/eform_news/

ทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 39 33 (กรณีไม่ได้รับสิทธิ)

 • สมัครและจ่ายเงินสบทบตามระยะเวลา ในพื้นที่ที่ประกันสังคมกำหนดไว้
 • เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ
 • รอทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 ขั้นตอนและการทบทวนสิทธิเยียวยา รอประกาศทางการที่เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และ https://www.sso.go.th/

ได้รับสิทธิ

แต่เงินเยียวยาไม่โอนเข้าบัญชี

โอนเงินเยียวยาไม่สำเร็จ เพิ่งผูกพร้อมเพย์ หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีพร้อมเพย์

 • สมัครและจ่ายเงินสบทบตามระยะเวลา ในพื้นที่ที่ประกันสังคมกำหนดไว้
 • เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ
 • สถานะเป็นผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้ว
 • ตรวจสอบสิทธิแล้ว (https://www.sso.go.th/eform_news/) ได้รับสิทธิเยียวยาแล้ว
 • ตรวจสอบบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 • รอเงินโอนเข้าบัญชีตามสิทธิที่ได้รับ
 • จากข้อมูล 25 ส.ค. 64 > ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชี > วันพฤหัสบดี แต่ละสัปดาห์

ไม่ได้รับสิทธิ

วันแรกได้รับสิทธิเยียวยา วันต่อมาเช็คไม่ได้รับสิทธิเยียวยาแล้ว

สมัครและจ่ายเงินสบทบตามระยะเวลา ในพื้นที่ที่ประกันสังคมกำหนดไว้

 • สมัครและจ่ายเงินสบทบตามระยะเวลา ในพื้นที่ที่ประกันสังคมกำหนดไว้
 • เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ
 • สถานะเป็นผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้ว
 • ตรวจสอบสิทธิแล้ว (https://www.sso.go.th/eform_news/) ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาแล้ว
 • รอทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 ขั้นตอนและการทบทวนสิทธิเยียวยา รอประกาศทางการที่เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และ https://www.sso.go.th/

ทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 39 33 (กรณีไม่ได้รับสิทธิ)

 • สมัครและจ่ายเงินสบทบตามระยะเวลา ในพื้นที่ที่ประกันสังคมกำหนดไว้
 • เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ
 • รอทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 ขั้นตอนและการทบทวนสิทธิเยียวยา รอประกาศทางการที่เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และ https://www.sso.go.th/

#สรุปให้ ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

ข้อมูลวันที่ 25 ส.ค. 64

จากคลิปช่องไทยพีบีเอสสัมภาษณ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับคืบหน้า..เยียวยาผู้ประกันตน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ของวันที่ 25 ส.ค. 64 > https://youtu.be/74OlkSDuQOA?t=3603

 • กรณีจ่ายเงินที่ร้าน , shopeepay หรือตามห้างที่ให้บริการแล้ว สถานะยังไม่เปลี่ยน รอระบบประกันสังคมปรับปรุงข้อมูล
 • เพิ่งสมัครและจ่ายเงิน แล้วเช็คสิทธิเยียวยา แล้วไม่ได้รับสิทธิเยียวยารอบหลัง รอระบบประกันสังคมปรับปรุงข้อมูล
 • เก็บใบเสร็จ และหลักฐานการชำระจ่ายเงินเอาไว้ด้วย
 • โอนเงินเยียวยา 10 จังหวัดแรก กรณีได้รับสิทธิ์ เงินยังไม่โอน ในรอบตกหล่นหรือเพิ่งผูกพร้อมเพย์ จะโอนเงินให้ทุกวันพฤหัสบดี
 • โอนเงินเยียวยารอบหลังหรือเพิ่งสมัครใหม่ ยังไม่ได้ระบุวันโอนเงิน รอประกาศทางการที่เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • ทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน จากเดิมวันที่ 15 กันยายน 2564 เปลี่ยนวันใหม่เป็น 1 – 30 กันยายน 2564 ขั้นตอนและการทบทวนสิทธิ์เยียวยา รอประกาศทางการที่เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • ที่มา https://www.facebook.com/ssofanpage/

Related Posts