สรุปวิธีแก้ปัญหา! (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) สมัครและจ่ายเงินแล้ว แต่สถานะไม่ขึ้น ทำอย่างไงต่อ ?

ข้อมูลอาจจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ข้อมูลสิทธิ (ได้รับสิทธิและไม่ได้รับสิทธิ) , วันโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และทบทวนสิทธิเยียวยา ติดตามข่าวและประกาศจากเพจ (https://www.facebook.com/ssofanpage/) หรือ 1506


ข้อมูลจากเพจกระทรวงแรงงาน วันที่ 20 กันยายน 2564

ใน 16 จังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 ได้แล้ววันนี้

พื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้มควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

ที่มา https://www.facebook.com/ThailandMOL/ , https://www.mol.go.th/


ข้อมูลจากเพจกระทรวงแรงงาน วันที่ 8 กันยายน 2564

ผู้ประกันตน ม.40 ใน 19 จังหวัด ที่สมัครและชำระเงินเมื่อ 24 ส.ค. เช็คสิทธิได้แล้ววันนี้

ไม่ได้รับสิทธิ ดาวน์โหลดแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40

คลิก > แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39-40

เอกสารที่ใช้แนบประกอบในการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเสร็จรับเงิน

วิธีแก้ > ปัญหา! ใบเสร็จจ่ายเงินสมทบหาย! ทำไงดี ? ค้นหาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกันสังคม

ส่งเอกสารได้ที่ไหน

 • ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปที่พื้นที่ ที่รับผิดชอบ หรือ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่สะดวก
 • ยกเว้นสำนักงานใหญ่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
 • ในกรณีส่งแบบคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ทำการรับฝากซึ่งปรากฎในหลักฐานทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นคำขอ

คลิก > [แนะนำ] วิธีส่งเอกสารทบทวนสิทธิเยียวยาประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ (แบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40)


ให้ผู้ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา กรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมแนบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องแล้ว นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง ส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ที่มา https://www.facebook.com/ThailandMOL/


LIVE ประกันสังคม เรื่องการโอนเงินเยียวยาและทบทวนสิทธิ วันที่ 2 กันยายน 2564

ดูสดและฟังย้อนหลัง > https://www.facebook.com/ssofanpage/videos/382258636841708

คนสมัคร 4 – 24 สิงหาคม 2564 สถานะยังไม่เป็นผู้ประกันตน ฟังนาที 23.55 น.

19 จังหวัด สมัครและจ่ายเงินภายใน 24 สิงหาคม 2564

เฉพาะ 19 จังหวัด กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

ยังไม่ได้ระบุวันโอนเงินเข้าบัญชี เริ่มวันที่ไหนบ้าง

 • ไม่ต้องทบทวนสิทธิ
 • ไม่ต้องโทรสอบถามข้อมูล
 • ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลสิทธิเยียวยา
 • สมัคร 4 – 24 สิงหาคม 2564 ให้รอระบบประมวลผลประมาณวันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป แล้วค่อยไปตรวจสอบสิทธิที่เว็บประกันสังคม > https://www.sso.go.th/
 • เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ ไว้ตรวจสอบภายหลัง
 • ผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ให้ตรงกับหน้าบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
 • เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว (สำเนาเอกสาร) เช่น ชื่อ นามสกุล แจ้งที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ และแนบสำเนาเอกสารไปด้วย
 • โอนเงินทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • จ่ายเงินเยียวยาจนถึง 31 ธันวาคม 2564

การทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาฯ ของผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564

เงื่อนไขทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 40 ฟังนาทีที่ 15.00 น.

ผู้ประกันตนรายเก่า

 1. สมัครในพื้นที่สำนักงานประกันสังคมสีแดงเข้ม
 2. ทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม
 3. จ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 (งวดใดงวดหนึ่ง)
 4. แก้ไขข้อมูล ชื่อ นามสกุลในพื้นที่ทำงานสีแดงเข้ม

ผู้ประกันตนรายใหม่

สมัครและจ่ายวันไหนถึงจะได้รับสิทธิเยียวยา ฟังนาที 27.10 น.

 • 10 + 3 จังหวัด สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จ่ายเงินภายใน 10 สิงหาคม 2564
  • 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
  • 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงทรา พระนครศรีอยุธยา (เฉพาะ 3 จังหวัดที่ขยายการสมัครและจ่ายเงินภายใน 24 สิงหาคม 2564 https://www.facebook.com/ssofanpage/posts/4283016648443793)
 • 19 จังหวัด สมัครและจ่ายเงินภายใน 24 สิงหาคม 2564
  • 16 จังหวัด กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก
  • 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงทรา พระนครศรีอยุธยา

ไม่ได้รับสิทธิ ต้องสมัครและจ่ายเงินสมทบตามวันประกันสังคมกำหนดไว้

เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ ไว้ตรวจสอบภายหลัง

 • จ่ายทัน
  • สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้
 • จ่ายไม่ทัน
  • ไม่สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้

ไฟล์เอกสารทบทวนสิทธิ ดาวน์โหลดและส่งได้ที่ไหน ?

กด > ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้เงินเยียวยากี่เดือน ? ฟังนาที 18.00 น.

 • 10 + 3 จังหวัด ได้รับเงินเยียวยา 2 เดือน
  • 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
  • 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงทรา พระนครศรีอยุธยา
 • 16 จังหวัด ได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน
  • กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก

เงินเยียวยาโอนเงินวันไหน ? จ่ายเงินเยียวยาจนถึง 31 ธันวาคม 2564

 • โอนเงินทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (รอบตกหล่น หรือเพิ่งผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชน)
 • ตรวจสอบชื่อบัญชีธนาคาร ให้ตรงกับบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
 • ถ้ามีการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว (สำเนาเอกสาร) เช่น ชื่อ นามสกุล แจ้งที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ และแนบสำเนาเอกสารมาด้วย
 • เงินไม่เข้า ตรวจสอบสมุดบัญชีธนาคาร / sms / แอปธนาคาร

ไปส่งเอกสารที่ประกันสังคมประจำจังหวัดในพื้นที่ แล้วไม่เจอเจ้าหน้าที่ทำไง ? ฟังนาที 20.00 น.

 • เขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์แปะไว้ แล้วรอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อและโทรมาหา ถ้าเอกสารที่ยื่นไปมีปัญหา

อ่านข่าวประกันสังคม > ผู้ประกันตน ม.40 พื้นที่สีแดงเข้ม เฮ! รับเงินเยียวยา 24-26 สิงหา นี้

ข้อมูลล่าสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2564

 • โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 เริ่มวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2564
 • ประกันสังคมมาตรา 40 ใน 19 จังหวัด ขยายวันสมัครและชำระเงินถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เมื่อระบบประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งวันที่การโอนเงินให้ทราบต่อไป
  • กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ที่มา https://www.facebook.com/ssofanpage/posts/4283016648443793


สมัครผู้ประกันตนและจ่ายเงินไปแล้ว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สถานะรอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน)

ประกันสังคมมาตรา 40

 • 1. กดสมัครตามแบบฟอร์ม > ลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ของประกันสังคม หรือยัง ?
 • 2. ถ้าเคยสมัครแล้ว ตามข้อที่ 1. เคยจ่ายเงินสมทบหรือยัง ? ไม่รู้ไปข้อที่ 5 เพื่อเข้าระบบประกันสังคม > ข้อมูลการส่งเงินสมทบ
 • 3. สมัครหรือลงทะเบียนเสร็จแล้ว ตามข้อที่ 1. นำเลขบัตรประชาชนที่ไปจ่ายเงินสมทบ เคาน์เตอร์เซอร์วิส , shopeepay หรือธนาคารตามห้างที่ให้บริการ (เงินสมทบตามที่เลือกไว้ 70 , 100 , 300 บาท)
 • 4. กรณีรับเงินเยียวยา สมัครและจ่ายเงินสบทบตามวันที่กำหนด ใน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือไม่ ?
  • อย่าลืม! ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน (ธนาคารที่ใช้ประจำ)
  • ตรวจสอบสิทธิ > https://www.sso.go.th/eform_news/
 • 5. เข้าระบบประกันสังคม ตรวจสอบสถานะผู้ประกันตน (สมัครข้อ 1 และจ่ายสมทบข้อ 3 แล้ว) ระยะเวลา 5-7 วันทำการ หรือมากกว่านี้ หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
 • 6. ทำตามทุกขั้นตอนแล้ว เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ และรอทางระบบประกันสังคมปรับปรุงข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินสมทบ

โทรสอบถาม 1506 เพิ่มเติม สถานะที่ไม่เปลี่ยนหลังจากจ่ายเงินสมทบแล้ว

 • 1. จ่ายเงินสมทบแล้ว รอ 5 – 7 วันทำการ และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบไว้ตรวจสอบภายหลัง (ถ้านานเกินกว่านี้ให้ติดต่อและสอบถามประกันสังคมประจำจังหวัดของเรา ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เช่น อยู่นนทบุรี โทรหาประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น)
  • ช่วงลงทะเทียนรับเงินเยียวยา อาจจะใช้เวลานาน เพราะมีคนสมัครหรือลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก
 • 2. รอทางระบบประกันสังคมปรับปรุงข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินสมทบ
 • 3. เข้าระบบประกันสังคม ตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะ ๆ
  • ไม่เคยเข้าระบบประกันสังคมมาก่อน ต้องสมัครขอรหัสผ่าน! (ข้อมูลชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด) > https://www.sso.go.th/wpr/main/register
  • มีรหัสผ่านแล้ว เข้าระบบประกันสังคม (ใช้เลขบัตรประชาขน และรหัสผ่าน) > https://www.sso.go.th/wpr/main/login

หลักฐาน/ใบเสร็จจ่ายเงินสมทบหาย! ทำไงดี ? ค้นหาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกันสังคม

 • เปิดระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Receipt กด > https://www.sso.go.th/erc/
 • ใส่เลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน (อันเดียวกันที่เข้าระบบประกันสังคม)
  • ลืมรหัส ระบุหมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อยืนยันตัวตน > https://www.sso.go.th/wpr/main/forgotpwd
  • ไม่เคยเข้าระบบประกันสังคมมาก่อน ต้องสมัครขอรหัสผ่าน! > https://www.sso.go.th/wpr/main/register

อ่านวิธีค้นหา > ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์


กรณีจ่ายเงินสมทบผ่านแอป shopeepay

อย่าลืม! ลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ของประกันสังคม ก่อนจ่ายเงินสมทบที่แอป shopeepay > https://www.sso.go.th/section40_regist/

กรณีจ่ายเงินสมทบผ่านร้าน 7-11 เคาน์เตอร์เซอร์วิส

นำบัตรประชาชนตัวจริง ไปสมัครและจ่ายเงินสมทบได้เลย

อ่านรายละเอียด > เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน Application Shopee ได้แล้ววันนี

อ่านรายละเอียด > ทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคมมาตรา 40

อ่านรายละเอียด > สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนมาตรา 40


ติดต่อประกันสังคม

ช่องทางติดต่อประกันสังคมแต่ละจังหวัด

กด > https://www.sso.go.th/


ตรวจสอบการส่งเงินสมทบผ่าน 1506 ผ่านระบบอัตโนมัติ

กด 1506 > กด 9 > พูดเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (พูดช้า ๆ) ระบบจะทวนอีกครั้ง > พูดวันเดือนปีเกิด (พูดช้า ๆ) ระบบจะทวนอีกครั้ง


เมื่อไหร่สถานะรอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) จะเปลี่ยนเป็นผู้ประกันตน

สมัครตามแบบฟอร์มออนไลน์ > ลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ของประกันสังคม

[สรุปวิธีแก้ปัญหา!] รอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) สมัครและจ่ายเงินแล้ว แต่สถานะไม่ขึ้น ทำอย่างไงต่อ ?
 • ตามที่ประกันสังคมแจ้ง ผู้ประกันตนมาตรา 40 เมื่อสมัครแล้ว และได้มีการชำระเงินสมทบถือว่าเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ แนะนำให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ แล้วรอการตรวจสอบภายหลัง หรือแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรวจสอบได้ที่
  • ระบบสนทนาออนไลน์ (facebook inbox , live chat)
  • สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบสิทธิเยียวยาแล้ว ไม่รับสิทธิ รอทางประกันสังคมปรับปรุงข้อมูลเข้าระบบประกันสังคม ที่จ่ายตามเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 , shopeepay หรือธนาคารตามห้างที่ให้บริการ
 • เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ
 • ระยะเวลาเปลี่ยนสถานะ 5-7 วันทำการ หรือมากกว่านี้
 • เข้าระบบประกันสังคม ตรวจสอบสถานะผู้ประกันตน

ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์

 • ติดต่อประกันสังคม 1506 หรือประกันสังคมประจำจังหวัดในพื้นที่

สรุป! ได้รับสิทธิ , ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา และสถานะรอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน)

ระยะเวลาสมัครและชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวยาผ่านทางพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน

เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ ไว้ตรวจสอบภายหลัง

 • 19 จังหวัด สมัครและชำระเงินสมทบ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564
  • กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา
 • 13 จังหวัด สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 และชำระเงินสมทบ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
  • 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
   • ที่มา “ผู้ประกอบอาชีพอิสระ” สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว รีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายใน 31 ก.ค. 64 https://www.facebook.com/ssofanpage/posts/4207183246027134
  • 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงทรา พระนครศรีอยุธยา
   • ที่มา ด่วน! “แรงงานอิสระ” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดที่สมัคร ม.40 แล้ว ชำระเงินงวดแรกไม่ทันในเดือน ก.ค.64 ให้รีบจ่ายภายในวันที่ 10 ส.ค. https://www.facebook.com/ssofanpage/posts/4224786440933481

เงื่อนไขหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิเงินเยียวยาของผู้ประกันตนตามมาตรา 40

แอดมินเจ้าหน้าที่เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตอบคำถาม “เงื่อนไขหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิเงินเยียวยาของผู้ประกันตนตามมาตรา 40” เมื่อวันที่ศุกร์ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.59 น.

 • 1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • 2.ไม่เป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 และไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง
 • 3.ไม่เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 0 หรือ 6 หรือ 7

เงื่อนไข (มีข้อใดข้อหนึ่งใน ข้อ 1.– ข้อ 3.)

สมัครตามแบบฟอร์มออนไลน์ > ลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ของประกันสังคม

 • 1. มีที่อยู่ตามภูมิลำเนาในพื้นที่ 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
  • 1.1 ผู้ประกันตนใน 10 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และผู้ประกันตนใน 3 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
   • ต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตน (A) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
   • ผู้ประกันตนรอชำระเงิน สถานะ (W) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ให้ชำระเงินสมทบภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
  • 1.2 ผู้ประกันตนใน 16 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564
   • ต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตน (A) ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
 • 2. มีที่อยู่ในฐานทะเบียนประสังคมในพื้นที่ 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 • 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในพื้นที่สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ ในพื้นที่ 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ

ที่มา https://www.facebook.com/ssofanpage/posts/


ตรวจสอบสิทธิ และสถานะระยะเวลาการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 39 33

 • ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
 • กด > https://www.sso.go.th/eform_news/

สมัครและชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายไม่ทันตามที่ประกันสังคมกำหนดวันไว้

 • ไม่ได้รับสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคม และทบทวนสิทธิ

โอนเงินรอบตกหล่น เพิ่งผูกพร้อมเพย์ หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีพร้อมเพย์ (ได้รับสิทธิ)

 • สมัครและจ่ายเงินสบทบตามระยะเวลา ในพื้นที่ที่ประกันสังคมกำหนดไว้
 • จากข้อมูล 25 ส.ค. 64 > ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชี > วันพฤหัสบดี แต่ละสัปดาห์
 • ตรวจสอบสถานะ > https://www.sso.go.th/eform_news/

ทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 39 33 (กรณีไม่ได้รับสิทธิ)

 • สมัครและจ่ายเงินสบทบตามระยะเวลา ในพื้นที่ที่ประกันสังคมกำหนดไว้
 • เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ
 • รอทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 ขั้นตอนและการทบทวนสิทธิเยียวยา รอประกาศทางการที่เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และ https://www.sso.go.th/

ได้รับสิทธิ

แต่เงินเยียวยาไม่โอนเข้าบัญชี

โอนเงินเยียวยาไม่สำเร็จ เพิ่งผูกพร้อมเพย์ หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีพร้อมเพย์

 • สมัครและจ่ายเงินสบทบตามระยะเวลา ในพื้นที่ที่ประกันสังคมกำหนดไว้
 • เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ
 • สถานะเป็นผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้ว
 • ตรวจสอบสิทธิแล้ว (https://www.sso.go.th/eform_news/) ได้รับสิทธิเยียวยาแล้ว
 • ตรวจสอบบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 • รอเงินโอนเข้าบัญชีตามสิทธิที่ได้รับ
 • จากข้อมูล 25 ส.ค. 64 > ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชี > วันพฤหัสบดี แต่ละสัปดาห์

ไม่ได้รับสิทธิ

วันแรกได้รับสิทธิเยียวยา วันต่อมาเช็คไม่ได้รับสิทธิเยียวยาแล้ว

สมัครและจ่ายเงินสบทบตามระยะเวลา ในพื้นที่ที่ประกันสังคมกำหนดไว้

 • สมัครและจ่ายเงินสบทบตามระยะเวลา ในพื้นที่ที่ประกันสังคมกำหนดไว้
 • เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ
 • สถานะเป็นผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้ว
 • ตรวจสอบสิทธิแล้ว (https://www.sso.go.th/eform_news/) ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาแล้ว
 • รอทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 ขั้นตอนและการทบทวนสิทธิเยียวยา รอประกาศทางการที่เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และ https://www.sso.go.th/

#สรุปให้ ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

ข้อมูลวันที่ 25 ส.ค. 64

จากคลิปช่องไทยพีบีเอสสัมภาษณ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับคืบหน้า..เยียวยาผู้ประกันตน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ของวันที่ 25 ส.ค. 64 > https://youtu.be/74OlkSDuQOA?t=3603

 • กรณีจ่ายเงินที่ร้าน 7-11 เคาน์เตอร์เซอร์วิส , shopeepay หรือตามห้างที่ให้บริการแล้ว สถานะยังไม่เปลี่ยน รอระบบประกันสังคมปรับปรุงข้อมูล
 • เพิ่งสมัครและจ่ายเงิน แล้วเช็คสิทธิเยียวยา แล้วไม่ได้รับสิทธิเยียวยารอบหลัง รอระบบประกันสังคมปรับปรุงข้อมูล
 • เก็บใบเสร็จ และหลักฐานการชำระจ่ายเงินเอาไว้ด้วย
 • โอนเงินเยียวยา 10 จังหวัดแรก กรณีได้รับสิทธิ์ เงินยังไม่โอน ในรอบตกหล่นหรือเพิ่งผูกพร้อมเพย์ จะโอนเงินให้ทุกวันพฤหัสบดี
 • โอนเงินเยียวยารอบหลังหรือเพิ่งสมัครใหม่ ยังไม่ได้ระบุวันโอนเงิน รอประกาศทางการที่เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • ทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน จากเดิมวันที่ 15 กันยายน 2564 เปลี่ยนวันใหม่เป็น 1 – 30 กันยายน 2564 ขั้นตอนและการทบทวนสิทธิ์เยียวยา รอประกาศทางการที่เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • ที่มา https://www.facebook.com/ssofanpage/

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น

วิธีที่ 1 ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ คือ ข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเงิน จ่ายเงินสมทบประกันสังคมไปวันที่เท่าไหร่ เวลากี่โมง จ่ายช่องทางไหน งวดที่เท่าไหร่ เป็นต้น

1. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบประกันสังคม

เข้าระบบประกันสังคม

เตรียมข้อมูลพื้นฐาน หมายเลขบัตรประชาชน , เบอร์มือถือ , รหัสผ่าน , อีเมล์ และข้อมูลส่วนตัว


2. เมื่อเข้าระบบประกันสังคมได้แล้ว

เลื่อนไปด้านล่าง หาคำว่า ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูลแบบละเอียด)

หรือข้อมูลแบบย่อ > ข้อมูลการส่งเงินสมทบ (งวดเงินสมทบ วันที่ชำระเงิน จำนวนเงินสมทบนำส่ง มาตรา)

[สรุปวิธีแก้ปัญหา!] รอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) สมัครและจ่ายเงินแล้ว แต่สถานะไม่ขึ้น ทำอย่างไงต่อ ?

3. เมื่อกด “ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์”

อ่านข้อตกและเงื่อนไข จากนั้นกดยอมรับข้อตกลง แล้วกดเริ่มใช้งาน อยู่ด้านล่าง

รอระบบประมวลผล

[สรุปวิธีแก้ปัญหา!] รอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) สมัครและจ่ายเงินแล้ว แต่สถานะไม่ขึ้น ทำอย่างไงต่อ ?

4. เข้าระบบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ได้แล้ว

วิธีนี้ทำผ่านคอมพิวเตอร์ ในมือถือก็ดูได้เหมือนกัน

ไปเมนู > กด > ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน

เลือก > กองทุนประกันสังคม ที่เราสมัครและจ่ายเงินไว้ > กองทุนประกันสังคม มาตรา 40 , 39 , 33

[สรุปวิธีแก้ปัญหา!] รอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) สมัครและจ่ายเงินแล้ว แต่สถานะไม่ขึ้น ทำอย่างไงต่อ ?

5. วิธีค้นหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 , 39 , 33

ให้เลือกวันชำระเงินค่าประกันสังคม > กดเลือกวันที่จ่าย ถึงวันที่จ่ายล่าสุด > แล้วกดปุ่มค้นหา

กรณี! จำไม่ได้เลย จ่ายวันเดือนปี ไหนบ้าง ? ให้ > กดกดปุ่มค้นหา แล้วรอระบบประมวลผล

[สรุปวิธีแก้ปัญหา!] รอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) สมัครและจ่ายเงินแล้ว แต่สถานะไม่ขึ้น ทำอย่างไงต่อ ?

6. ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม บอกอะไรบ้าง ?

ถ้าไม่มีข้อมูล รอระบบประกันสังคมปรับปรุงข้อมูล

[สรุปวิธีแก้ปัญหา!] รอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) สมัครและจ่ายเงินแล้ว แต่สถานะไม่ขึ้น ทำอย่างไงต่อ ?
 • วันที่ชำระ
 • เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • ชื่อผู้ประกันตน
 • งวดที่ชำระ
 • เงินสมทบ
 • เงินสมทบเพิ่มเติม
 • ทางเลือก
 • ช่องทางการชำระเงิน
 • สถานะใบเสร็จรับเงิน

7. ต้องการเห็นใบเสร็จการ แต่ละอัน (ไฟล์ PDF)

ให้กดปุ่มแว่นตาสีเขียว แล้วรอระบบประมวลผล จะแสดงข้อมูลและรายละเอียด สามารถพิมพ์และบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานได้

แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเงินสมทบประกันสังคม

 • เลขที่ใบเสร็จรับเงิน
 • วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 • วันที่ชำระเงิน บอกวันที่และเวลาที่จ่าย
 • หมายเลขอ้างอิง
 • ผู้ชำระเงิน ชื่อเรา
 • เงินสมทบ ที่เลือกไว้
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • ชื่อผู้ประกันตน
 • งวดที่ชำระ
 • เงินสมทบ
 • เงินสมทบเพิ่มเติม
 • ทางเลือก
 • ช่องทางการชำระเงิน
 • รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จ่ายผ่าน shopeepay เป็นบริษัท (ประเทศไทย) จำกัด
[สรุปวิธีแก้ปัญหา!] รอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) สมัครและจ่ายเงินแล้ว แต่สถานะไม่ขึ้น ทำอย่างไงต่อ ?

วิธีที่ 2 ติดต่อประกันสังคมประจำจังหวัด

นำหลักฐานการสมัครและจ่ายประกันสังคมทุกช่องที่จ่ายไว้ ติดต่อประกันสังคมประจำจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลการชำระเงินลงระบบ


วิธีที่ 3 รอระบบประกันสังคมปรับปรุงข้อมูล สถานะรอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) ให้เป็นผู้ประกันตน

จ่ายเงินสมทบแล้ว รอ 5 – 7 วันทำการ และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบไว้ตรวจสอบภายหลัง


สรุปสมัครผู้ประกันตนและจ่ายเงินไปแล้ว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สถานะรอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน)

1. กดสมัครตามแบบฟอร์ม > ลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ของประกันสังคม หรือยัง ?

2. สมัครตามข้อ 1. เสร็จเรียบร้อย หรือไม่ ?
ถ้าเคยสมัครแล้ว เคยจ่ายเงินสมทบหรือยัง ? ไม่รู้ไปข้อที่ 5 เพื่อเข้าระบบประกันสังคม > ข้อมูลการส่งเงินสมทบ

3. สมัครหรือลงทะเบียนเสร็จแล้ว ตามข้อ 1. นำเลขบัตรประชาชนที่ไปจ่ายเงินสบทบ 7-11 เคาน์เตอร์เซอร์วิส , shopeepay หรือธนาคารตามห้างที่ให้บริการ (เงินสมทบตามที่เลือกไว้ 70 , 100 , 300 บาท)

4. สมัครและจ่ายเงินสบทบตามระยะเวลา ในพื้นที่ที่ประกันสังคมกำหนดไว้ หรือไม่ ? (กรณีรับเงินเยียวยา)

5. เข้าระบบประกันสังคม ตรวจสอบสถานะผู้ประกันตน ระยะเวลา 5-7 วันทำการ หรือมากกว่านี้ หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ไม่เคยเข้าระบบประกันสังคมมาก่อน ต้องสมัครขอรหัสผ่าน! (ข้อมูลต้องตรงกับข้อที่ 1 เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด) > https://www.sso.go.th/wpr/main/register
>มีรหัสผ่านแล้ว เข้าระบบประกันสังคม (ใช้เลขบัตรประชาขน และรหัสผ่าน) > https://www.sso.go.th/wpr/main/login

6. ทำตามทุกขั้นตอนแล้ว เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ และรอทางระบบประกันสังคมปรับปรุงข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินสมทบ

อ่านรายละเอียดทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคมมาตรา 40 https://www.sso.go.th/eform_news/assets/info-m40.pdf

รอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) สมัครและจ่ายเงินแล้ว แต่สถานะไม่ขึ้น ทำอย่างไงต่อ ?

วิธีที่ 1
ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของระบบประกันสังคม
ถ้าไม่มีข้อมูล รอระบบประกันสังคมปรับปรุงข้อมูล

วิธีที่ 2

ติดต่อประกันสังคมประจำจังหวัด นำหลักฐานการสมัครและจ่ายประกันสังคมทุกช่องที่จ่ายไว้ ติดต่อประกันสังคมประจำจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลการชำระเงินลงระบบ

วิธีที่ 3
รอระบบประกันสังคมปรับปรุงข้อมูล สถานะรอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) ให้เป็นผู้ประกันตน
จ่ายเงินสมทบแล้ว รอ 5 – 7 วันทำการ และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบไว้ตรวจสอบภายหลัง

Related Posts