[วิธีแก้ปัญหา] แชร์บทความภาพปกไม่เห็นบนเฟสบุ๊ค (Facebook)
https://developers.facebook.com/tools/debug หรือค้นหาคำว่า debug

กรณีแชร์บทความไปแล้ว ไม่แสดงปกเนื้อหาบทความบนเฟสบุ๊ค (Facebook)

– กรณีเขียนบทความบน wordpress > ให้ติดตั้งปลั๊กอิน Yoast SEO , Rank Math SEO , SEOPress ติดตั้งหรือยัง ? ติดตั้งได้เพียง 1 อันเดียวเท่านั้น ติดตั้งหลายตัว มันจะตีกัน และทำให้ผล seo ไม่ถูกต้องตามที่ต้องการ
– ให้ตรวจ ssl ของเว็บไซต์ มีหรือยัง ? (รูปกุญแจหน้าชื่อเว็บไซต์) ? เปิด ssl เองไม่ได้ ติดต่อผู้ให้บริการที่เราได้สมัครไว้ ขอความช่วยเหลือช่วยเปิดให้หน่อย
– ตรวจสอบขนาดปกของบทความ มีขนาดและไฟล์เล็ก หรือใหญ่เกินไป ตัวอย่างขนาดปก 1280 × 640 พิกเซล (pixel) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น บนเฟสบุ๊ค (Facebook)

วิธีแก้ไขปัญหาเมนูเป็นภาษาไทย

1. ตรวจสอบภาพปก และชื่อเนื้อหาบทความ ก่อนแชร์ลงบน facebook ให้ไปที่ https://developers.facebook.com/tools/debug หรือค้นหาคำว่า
2. เลือก > ตัวแก้ไขจุดบร่องการแชร์
3. ใส่ url ที่ต้องการแชร์เนื้อหาบทความ > กดปุ่ม > แก้ไขจุดบกพร่อง
4. จะขึ้นข้อความบสีแดง ข้อความว่า ยังไม่เคยมีการแชร์ url นี้บน facebook มาก่อน > กดปุ่ม > ให้ดึงข้อมูลใหม่
5. ระบบ facebook จะแสดงรายละเอียดทั้งหมด ถ้าตรวจสอบแล้วขนาดปกบทความ และชื่อบทความ ได้ตามที่ต้องการ สามารถแชร์บทความลง เฟสบุ๊ค (Facebook) ได้แล้ว

– กรณีภาพปกและชื่อหัวข้อบทความไม่ได้แสดง > กดปุ่ม สเครปอีกครั้ง จนกว่าภาพปกและชื่อหัวข้อบทความจะแสดงผล

– กรณีเปลี่ยนปกและชื่อหัวข้อบทความใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง และกดสเครปอีกครั้ง