กองทุน slf คืออะไร และ ?

กองทุน slf คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ตัวย่อ: กยศ.)
slf ย่อมาจาก (อังกฤษ: Student Loan Fund)
https://th.wikipedia.org/

เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในลักษณะต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560


slf ส่งข้อความมาทวงหนี้ กยศ. และ .

ได้รับ sms ข้อความจาก slf ขอให้ชําระหนี้ตามคําพิพากษา หากไม่ชําระท่านและผู้ค้ำประกันจะถูกบังคับคดี

ตามที่กองทุนได้ส่งข้อความแจ้งเตือนทาง sms เป็นการแจ้งในภาพรวมสำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มที่ถูกดำเนินคดี

  • กรณีผู้กู้มียอดค้างชำระ ไม่ได้ชำระหนี้ตามที่ศาลพิพากษา กรุณาชำระยอดค้างให้เป็นปัจจุบัน
  • กรณีผู้กู้ไม่มียอดหนี้ค้าง หรือ ชำระยอดหนี้ที่ค้างเป็นปัจจุบันแล้ว กองทุนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
[slf ส่งข้อความให้ชําระหนี้] ได้รับ sms ข้อความ ขอให้ชําระหนี้ตามคําพิพากษาหากไม่ชําระท่านและผู้ค้ำประกันจะถูกบังคับคดี

กองทุนเริ่มส่ง SMS แจ้งเตือนผู้กู้ทุกกลุ่ม ตามนโยบายของกองทุน ตามเบอร์โทรที่ผู้กู้ได้จดทะเบียนซิมไว้


slf เบอร์โทร ฝ่ายบริหารหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เช็คหนี้ มีเบอร์อะไรบ้าง ?

ติดต่อในเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.

  • กยศ. Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2016-4888 กด 9 
  • ฝ่ายบริหารหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ : 094-2126250 ถึง 79 (30 คู่สาย)

แนะนำโทรติดต่อช่วงเช้า!


เนื้อหาที่เกี่ยวข้องตรวจสอบยอดหนี้ของ กยศ. Connect