รถไฟฟ้าปิดกี่โมงปีใหม่ 2564 ? วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตามประกาศจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หารือแนวทางป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( – 19) เบื้องต้น กทม. ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ให้งดจัดกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ทุกที่ เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส () และรถไฟฟ้า (สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้า MRT (สายสีม่วง)

  • ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าระบบและตลอดการเดินทาง 100 เปอร์เซ็นต์
  • ตรวจคัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไปไม่อนุญาตให้เข้าระบบรถไฟฟ้า 
  • สแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” เช็คอินเมื่อเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้า และเช็คเอ้าท์ก่อนลงจากรถไฟฟ้าขบวนนั้น ๆ

เวลาเปิด-ปิดรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ปีใหม่ 2564

(BTS) เที่ยวแรกเริ่มเวลา 05.15 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 24.00 น. ในทุกสถานี ทั้งสายสุขุมวิท และสายสีลม รวมถึงส่วนต่อขยาย
– รถไฟฟ้าสายสีทอง เที่ยวแรกเริ่มเวลา 06.00 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 24.00 น.
รถโยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที เที่ยวแรกเริ่มเวลา 06.00 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 24.00 น.

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2617 6000 (ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 00.00 น.)

ที่มา https://www.facebook.com/BTSSkyTrain/

เวลาเปิด-ปิดรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ปีใหม่ 2564

สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เที่ยวแรกเริ่มเวลา 06.00 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 24.00 น.
MRT สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เที่ยวแรกเริ่มเวลา 05.30 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 24.00 น.
จะเปิดและปิดให้บริการตามเวลาปกติ (ไม่ขยายเวลาปิดให้บริการ)

ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0-2624-5200

ที่มา https://www.facebook.com/BEM.MRT/