? วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตามประกาศจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หารือแนวทางป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เบื้องต้น กทม. ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ให้งดจัดกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ทุกที่ เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)

  • ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าระบบและตลอดการเดินทาง 100 เปอร์เซ็นต์
  • ตรวจคัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไปไม่อนุญาตให้เข้าระบบรถไฟฟ้า 
  • สแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” เช็คอินเมื่อเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้า และเช็คเอ้าท์ก่อนลงจากรถไฟฟ้าขบวนนั้น ๆ

เวลาเปิด-ปิดรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ปีใหม่ 2564

– รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เที่ยวแรกเริ่มเวลา 05.15 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 24.00 น. ในทุกสถานี ทั้งสายสุขุมวิท และสายสีลม รวมถึงส่วนต่อขยาย
– รถไฟฟ้าสายสีทอง เที่ยวแรกเริ่มเวลา 06.00 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 24.00 น.
รถโยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที เที่ยวแรกเริ่มเวลา 06.00 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 24.00 น.

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2617 6000 (ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 00.00 น.)

ที่มา https://www.facebook.com/BTSSkyTrain/

เวลาเปิด-ปิดรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ปีใหม่ 2564

– รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เที่ยวแรกเริ่มเวลา 06.00 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 24.00 น.
– รถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เที่ยวแรกเริ่มเวลา 05.30 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 24.00 น.
จะเปิดและปิดให้บริการตามเวลาปกติ (ไม่ขยายเวลาปิดให้บริการ)

ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0-2624-5200

ที่มา https://www.facebook.com/BEM.MRT/