รับเงินเยียวยาวันไหน ? ผู้ประกันตนมาตรา ม.33 ม.39 ม.40

รับเงิน ผู้ประกันตนมาตรา 33

ที่มา กระทรวงแรงงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
21 กรกฎาคม 2564 > https://www.facebook.com/ThailandMOL/ , https://www.mol.go.th/

เยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19

> ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิม 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

> ใน 9 ประเภทกิจการกิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรงบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

> ผู้ประกันตนมาตรา 33 นอกจากได้รับชดเชยเหตุสุดวิสัย 50% แล้วผู้ประกันตน ที่มีสัญชาติไทย จะได้รับการเยียวยา จากรัฐบาล เพิ่มเติม เป็นเงินอีกคนละ 2,500 บาท โดยโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

> ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยา จากรัฐบาล ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน
นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

ลูกจ้างและนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.64 เป็นต้นไป คาดว่าลูกจ้างและนายจ้างในพื้นที่ 10 จังหวัดจะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 6 ส.ค.นี้

ผู้ประกันตนมาตรา 39

รอข้อมูลทางการรับเงินเยียวยาโควิดจาก
> กระทรวงแรงงาน https://www.facebook.com/ThailandMOL/
> สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน https://www.facebook.com/ssofanpage

รับเงินเยียวยาโควิด

รอข้อมูลทางการรับเงินเยียวยาโควิดจาก
> กระทรวงแรงงาน https://www.facebook.com/ThailandMOL/
> สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน https://www.facebook.com/ssofanpage

ประกันสังคม แจงข้อข้องใจ สมัคร “ผู้ประกันตนมาตรา 40” ไม่กระทบสิทธิ “บัตรทอง” และบัตร สมัครแล้ว ! ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ที่มา https://www.facebook.com/ssofanpage/

ลงทะเบียนออนไลน์ผู้ประกันตน ม.40 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (freelance)
ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ลงทะเบียนผู้ประกันตน ม.40 ออนไลน์ สำนักงานประกันสังคม)
กดลงทะเบียน > https://www.sso.go.th/section40_regist/

เตรียมข้อมูลพื้นฐานก่อนลงทะเบียน ม.40 เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และอีเมล์

1.กรอกข้อมูลส่วนตัว
2.รายละเอียดข้อมูลติดต่อ
3.เลือกรูปแบบสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองได้ 3 ทางเลือก
ทางเลือก 1 คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต จ่าย 70 บาททุกเดือน
ทางเลือก 2 คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ จ่าย 100 บาททุกเดือน
ทางเลือก 3 คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร จ่าย 300 บาททุกเดือน
4.เลือกว่าเป็น ข้าราชการบำเหน็จบำนาญหรือไม่
5.รอ SMS ยืนยันการสมัคร
6.เมื่อได้รับ SMS แล้ว ให้จ่ายเงินค่าลงทะเบียน ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น) โลตัส บิ๊กซี ธนาคาร ธนาคารกรุงศรี ธ.ก.ส. ตู้บุญเติม CanPay Pay หรือจุดบริการที่สัญลักษณ์
7.เมื่อชำระเงินแล้ว ต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เนื่องจากสิทธิเป็นผู้ประกันตน มาตรา40 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ชำระเงินเป็นต้นไป

ส่งเงินผู้ประกันตน ม.40 ได้ที่ไหน ? ส่งเงินผู้ประกันตนเอง

เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 > บอกเลขบัตรประชาชน

เคาเตอรธนาคาร์
> ธนาคารกรุงไทย
> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
> ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. 
> เคาน์เตอร์เทสโก้
> เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี
> หักผ่านเงินฝากธนาคาร

แอป shopeepay
ขั้นตอนจ่ายผ่านแอป
> โหลดและติดตั้งแล้ว กดปุ่มจ่ายบิล
> กดบิลประกัน และประกันสังคม เลือกประกันสังคม มาตรา 40 หรือกดปุ่มค้นหาบิล > พิมพ์ว่า ประกันสังคม มาตรา 40
> กรอกเลขบัตรประชาชน > ทำขั้นตอนตามแอป shopeepay ต่อไปจนเสร็จ ตรวจสอบรายละเอียดก่อนจ่าย
กด > Apple Store
กด > Google Play
Call center shopeepay 02-118-9170

สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เข้าระบบ อยากตรวจสอบ เพิ่ม แก้ไขข้อมูล และสถานะการชำระเงินผู้ประกันตน

เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม > https://www.sso.go.th/wpr/main/login
ลืมรหัส ไม่ทราบรหัสผ่าน > https://www.sso.go.th/wpr/main/forgotpwd
> เตรียมข้อมูลเบื้องต้น เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์

แอป SSO Connect Mobile บริการด้านประกันสังคม ผ่านทาง Mobile

สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ที่หน้าเว็บไซต์ และบนโมบายแอพพลิเคชั่น ผู้ประกันตนสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลของตนได้ดังต่อไปนี้ตรวจสอบสถานพยาบาล
> ตรวจสอบยอดเงินชราภาพ
> ตรวจสอบการส่งเงินสมทบ
> ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม
> เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
> และบริการประชาชนที่จะตามมาให้บริการในอนาคต

โหลดแอป SSO Connect Mobile
กด > Apple Store
กด > Google Play

นางจ้าง ผู้ประกอบการ SSOE-SERVICE > ผู้ประกันตนสถานประกอบการ

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประกันสังคม


ช่องทางการติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา https://www.sso.go.th/eform_news/assets/sso-contacts.pdf