Table of Contents

อุทยานแห่งชาติที่ไหนบ้าง ? ปิดอุทยานชั่วคราวช่วง 19 ()

อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งปิดไม่เท่ากันและไม่พร้อมกัน เนื่องจากแต่ละที่ปฏิบัติตามมาตการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ กำหนด
ที่มา https://docs.google.com/spreadsheets/


อุทยานแห่งชาติ – Thongphaphum National Park

ส่วนที่ปิดการท่องเที่ยว กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก
ส่วนที่ยังเปิดให้มีการท่องเที่ยวปกติ สำหรับแหล่งท่องเที่ยว เนินกูดดอย-ช้างเผือก น้ำตกจ๊อกกระดิ่น และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดอยต่องปะแล

– ประกาศ / ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เบอร์ติดต่ออุทยานทองผาภูมิ 034-510-979
อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/660455174044774/

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม – Khao Laem National Park

ส่วนที่ปิดการท่องเที่ยว กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาเขียว- (สันหนอกวัว)
ส่วนที่ยังเปิดให้มีการท่องเที่ยวปกติ แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม

– ประกาศ / ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เบอร์ติดต่ออุทยานเขาแหลม 034-510-431
อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/KhaolaemNationalparkKanchanaburi/

อุทยานแห่งชาติทับลาน – Thap Lan National Park

ส่วนที่ปิดการท่องเที่ยว ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

– ประกาศ / ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เบอร์ติดต่ออุทยานทับลาน 037-210-340
อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ThapLan.NP/

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน – Khun Nan National Park

ส่วนที่ปิดการท่องเที่ยว ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติขุนน่านทั้งหมด

– ประกาศ / ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เบอร์ติดต่ออุทยานขุนน่าน 096-6976-954, 084-4837-240
อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Khunnan.National.Park/

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ส่วนที่ปิดการท่องเที่ยว ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยทั้งหมด

– ประกาศ / ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เบอร์ติดต่ออุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย 036-346-586
อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/chetsaonoi.np/

อุทยานแห่งชาติปางสีดา – Pang sida National Park

ส่วนที่ปิดการท่องเที่ยว ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดาทั้งหมด

– ประกาศ / ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เบอร์ติดต่ออุทยานปางสีดา 081-862-1511
อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Pangsida.NationalPark/

อุทยานแห่งชาติ – Lam Khlong Ngu National Park

ส่วนที่ปิดการท่องเที่ยว ปิดให้บริการสถานที่กางเต็นท์ , งดกิจกรรมเล่นน้ำตกในอุทยานแห่งชาติ
ส่วนที่ยังเปิดให้มีการท่องเที่ยวปกติ เปิดเที่ยวชมน้ำตกนางครวญ ชั้นที่ 1 – 3 (เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกนางครวญ)

– ประกาศ / ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เบอร์ติดต่ออุทยานลำคลองงู 084-913-2381
อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Pangsida.NationalPark/

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ – Khunpawor National Park

ส่วนที่ปิดการท่องเที่ยว ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติขุนพะวอทั้งหมด

– ประกาศ / ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้น หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เบอร์ติดต่ออุทยานขุนพะวอ 063-754-2841
อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Khunpawor.NationalPark/

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ – Doi Inthanon National Park

ส่วนที่ปิดการท่องเที่ยว เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว
ส่วนที่ยังเปิดให้มีการท่องเที่ยวปกติ แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยังคงเปิดให้เข้าท่องเที่ยวปกติ

– ประกาศ / ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้น หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เบอร์ติดต่ออุทยานดอยอินทนนท์ 053-286-729
อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/DoiInthanonNationalPark/

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง – Mu Ko Chang National Park

ส่วนที่ปิดการท่องเที่ยว ที่พักปิดเฉพาะที่พักค้างแรมลานกางเต็นท์น้ำตกธารมะยมเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับที่พักของโรงแรมหรือรีสอร์ทแต่อย่างใด , ห้ามกิจกรรมทางน้ำ คือเล่นน้ำ/ดำน้ำ หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตอุทยาน
ส่วนที่ยังเปิดให้มีการท่องเที่ยวปกติ เรือสามารถใช้ท่องเที่ยวได้ตามปกติ

ประกาศ / ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เบอร์ติดต่ออุทยานหมู่เกาะช้าง 039-510-928 , 082-6250-300
อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/KoChang.DNP/

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า –

ส่วนที่ปิดการท่องเที่ยว ปิดการพักแรมบ้านพักและลานกางเต็นท์บริเวณเขาแหลมหญ้า ตั้งแต่ 28 ธ.ค 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ส่วนที่ยังเปิดให้มีการท่องเที่ยวปกติ แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ยังคงเปิดให้เข้าท่องเที่ยวปกติ

ประกาศ / ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เบอร์ติดต่ออุทยานเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 038-653-034
อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/sametnationalpark/

– Phu Kradueng National Park

ส่วนที่ปิดการท่องเที่ยว ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงทั้งหมด

ประกาศ / ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เบอร์ติดต่ออุทยานภูกระดึง 042-810-833
อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/PKDnationalpark/

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว – Namtok Khlong Kaeo National Park

ส่วนที่ปิดการท่องเที่ยว ปิดการบริการบ้านพัก ลานกางเต็นท์ และปิดการเล่นน้ำตก บริเวณที่ทำการอุทยาน

ประกาศ / ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เบอร์ติดต่ออุทยานน้ำตกคลองแก้ว 063-958-5404
อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Klongkaeonationalpark/

อุทยานแห่งชาติ Erawan National Park

ส่วนที่ปิดการท่องเที่ยว ปิดให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยว สถานที่กางเต็นท์ งดกิจกรรมเที่ยวชมถ้ำและงดกิจกรรมเล่นน้ำตก

ประกาศ / ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เบอร์ติดต่ออุทยานเอราวัณ 034-574-222 , 034-574-288
อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Klongkaeonationalpark/


ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  • ติดต่อฝ่ายบริการที่พัก โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744
  • ติดต่อขอทำเรื่อง เบอร์โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744
  • ติดต่อขอทราบผลการโอนเงินคืน ฝ่ายเงินรายได้บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1784
  • ติดต่อและตรวจสอบผลการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ ได้ที่หมายเลข 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744
  • ติดต่อ Call Center (จองที่พัก) โทร. 0 2562 0760-2

ที่มา https://www.facebook.com/NationalPark.Interpretation/