รายชื่อขนส่ง ในประเทศ ส่ง แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ (ในประเทศไทย)


ไปรษณีย์ไทย ส่งได้!

ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัยชนิดผ้า แอลกอฮอล์เจล สามารถฝากส่งด้วยบริการภายในประเทศได้ตามปกติ

  • ส่งได้ที่ ไปรษณีย์กว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ
  • เครือข่ายจุด EMS Point
  • เครือข่ายพันธมิตรที่มีสัญลักษณ์ให้บริการไปรษณีย์ อาทิ Tesco Lotus, Big C, สถานีบริการน้ำมัน PT, สถานีบริการน้ำมัน ปตท., สถานีบริการน้ำมันบางจาก เป็นต้น

ที่มา https://www.facebook.com/thailandpost.co.th/


() ส่งได้!

หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ส่งได้

ที่มา https://www.facebook.com/KerryExpressThailand/


แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) 

หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ส่งได้

งดรับ ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ (วัตถุไวไฟ) ทุกชนิด เนื่องจากเป็นวัสดุไวไฟ

ที่มา https://www.facebook.com/FlashExpressThailand/


เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส (J&T Express) ส่งได้!

สามารถส่งหน้ากากอนามัยทั้งแบบทางการแพทย์และแบบผ้าได้

เจลล้างมือต่าง ๆ สามารถจัดส่งได้โดย ต้องบรรจุตามมาตรฐานของขนส่ง

ซึ่งยกเว้นกรณีนี้ให้เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นของใช้จำเป็นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส

ทั้งนี้น้ำยาฆ่าเชื้อและของเหลวที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่สามารถรับส่งได้เนื่องด้วยนโยบายความปลอดภัย เพราะเป็นวัตถุไวไฟ ที่เป็นอันตรายต่อการขนส่งได้

ที่มา https://www.facebook.com/jntexpressthailandHQ/


เบสท์ เอ็กซ์เพรส (BEST Express) ส่งได้!

หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทุกชนิดที่ถูกต้องตามมาตรฐานกฏหมายกำหนดตามปกติ

ที่มา https://www.facebook.com/BESTExpressThailand/


นิ่มเอ็กซ์เพรส (NiM Express) ส่งได้!

หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สามารถรับส่งสินค้าได้ตามปกติ *หากมีบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร้อยแข็งแรง

งดรับ แอลกอฮอล์ที่มีลักษณะเป็นแกลลอน เนื่องจากเป็นวัสดุไวไฟ

ที่มา https://www.facebook.com/nimexp/


เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส (SCG Yamato Express) ส่งได้!

หน้ากากอนามัย และหน้าหน้าผ้า ส่งได้

ที่มา https://www.facebook.com/scgexpress/