รอบ 2 ลงทะเบียนวันพุธ 20 มกราคม 2564 จำนวน 1.3 ล้านสิทธิ เวลา 06.00 น.

ผู้ลงทะเบียนรอบ 2 (เฟส1 และคนละครึ่งเฟส2) กรุณารอรับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนก่อนและจึงดาวน์โหลดแอปป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวใช้สิทธิผ่าน G-Wallet

#สรุปให้ คนละครึ่งเฟส2 รอบ 2 ลงทะเบียนวันพุธ 20 มกราคม 2564 จำนวน 1.3 ล้านสิทธิ เวลา 06.00 น.
คนละครึ่ง” เตรียมลงทะเบียนเพิ่ม 1.3 ล้านราย

ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ และคนละครึ่งเฟส2 (สิทธิคนละครึ่งหมดอายุ) เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิภายใน 14 วัน สามารถลงทะเบียนในรอบนี้ได้

ช่องทางลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.


คนละครึ่งเฟส2 รอบ 2 () จำนวน 1.3 ล้านสิทธิ

*ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2 รอบ 2 (คนละครึ่งเฟส1 และคนละครึ่งเฟส2) กรุณารอรับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนก่อนและจึงดาวน์โหลดแอปป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวใช้สิทธิผ่าน G-Wallet

– ลงทะเบียน 20 มกราคม 2564 ใช้สิทธิได้ถึง 31 มีนาคม 2564
ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง www.คนละครึ่ง.com
– ลงทะเบียนระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตร
– ได้ยอดเงินให้คนละ 3,500 บาท แต่ใช้ได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน
– ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย 1 วันก่อน (กี่บาทก็ได้) ภายใน 14 วัน ก่อนโดนตัดสิทธิคนละครึ่ง

คนละครึ่งเฟส1 และคนละครึ่งเฟส2 ไม่มีการใช้สิทธิภายใน 14 วัน (สิทธิคนละครึ่งหมดอายุ) สามารถลงทะเบียนในรอบนี้ได้

*ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2 รอบ 2 (คนละครึ่งเฟส1 และคนละครึ่งเฟส2) กรุณารอรับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนก่อนและจึงดาวน์โหลดแอปป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวใช้สิทธิผ่าน G-Wallet

– สามารถลงสิทธิคนละครึ่งเฟส2 รอบ 2 ได้
– ลงทะเบียน 20 มกราคม 2564 ใช้สิทธิได้ถึง 31 มีนาคม 2564
ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง www.คนละครึ่ง.com
– ลงทะเบียนระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– ได้ยอดเงินให้คนละ 3,500 บาท แต่ใช้ได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน
– ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย 1 วันก่อน (กี่บาทก็ได้) ภายใน 14 วัน ก่อนโดนตัดสิทธิคนละครึ่ง

คนไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส1 และคนครึ่งเฟส2 ลงทะเบียนคนครึ่งเฟส2 รอบ 2 ได้ไหม ?

*ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2 รอบ 2 (คนละครึ่งเฟส1 และคนละครึ่งเฟส2) กรุณารอรับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนก่อนและจึงดาวน์โหลดแอปป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวใช้สิทธิผ่าน G-Wallet

– ลงทะเบียน 20 มกราคม 2564 ใช้สิทธิได้ถึง 31 มีนาคม 2564
ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง www.คนละครึ่ง.com
– ลงทะเบียนระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– ได้ยอดเงินให้คนละ 3,500 บาท แต่ใช้ได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน
– ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย 1 วันก่อน (กี่บาทก็ได้) ภายใน 14 วัน ก่อนโดนตัดสิทธิคนละครึ่ง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play

เบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง


ที่มา https://www.facebook.com/krungthaibank/

Related Posts