ลงทะเบียนวันพุธ 20 มกราคม 2564 จำนวน 1.3 ล้านสิทธิ เวลา 06.00 น.

ผู้ลงทะเบียนรอบ 2 (คนละครึ่งเฟส1 และ) กรุณารอรับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนก่อนและจึงดาวน์โหลดป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวใช้สิทธิผ่าน

#สรุปให้ คนละครึ่งเฟส2 รอบ 2 ลงทะเบียนวันพุธ 20 มกราคม 2564 จำนวน 1.3 ล้านสิทธิ เวลา 06.00 น.
คนละครึ่ง” เตรียมลงทะเบียนเพิ่ม 1.3 ล้านราย

ผู้ที่ถูกตัดสิทธิคนละครึ่งเฟส1 และคนละครึ่งเฟส2 (สิทธิคนละครึ่งหมดอายุ) เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิภายใน 14 วัน สามารถลงทะเบียนในรอบนี้ได้

ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2 รอบ 2 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.


คนละครึ่งเฟส2 รอบ 2 () จำนวน 1.3 ล้านสิทธิ

*ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2 รอบ 2 (คนละครึ่งเฟส1 และคนละครึ่งเฟส2) กรุณารอรับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนก่อนและจึงดาวน์โหลดแอปป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวใช้สิทธิผ่าน G-Wallet

– ลงทะเบียน 20 มกราคม 2564 ใช้สิทธิได้ถึง 31 มีนาคม 2564
ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง www.คนละครึ่ง.com
– ลงทะเบียนระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– ได้ยอดเงินให้คนละ 3,500 บาท แต่ใช้ได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน
– ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย 1 วันก่อน (กี่บาทก็ได้) ภายใน 14 วัน ก่อนโดนตัดสิทธิคนละครึ่ง

คนละครึ่งเฟส1 และคนละครึ่งเฟส2 ไม่มีการใช้สิทธิภายใน 14 วัน (สิทธิคนละครึ่งหมดอายุ) สามารถลงทะเบียนในรอบนี้ได้

*ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2 รอบ 2 (คนละครึ่งเฟส1 และคนละครึ่งเฟส2) กรุณารอรับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนก่อนและจึงดาวน์โหลดแอปป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวใช้สิทธิผ่าน G-Wallet

– สามารถลงสิทธิคนละครึ่งเฟส2 รอบ 2 ได้
– ลงทะเบียน 20 มกราคม 2564 ใช้สิทธิได้ถึง 31 มีนาคม 2564
ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง www.คนละครึ่ง.com
– ลงทะเบียนระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– ได้ยอดเงินให้คนละ 3,500 บาท แต่ใช้ได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน
– ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย 1 วันก่อน (กี่บาทก็ได้) ภายใน 14 วัน ก่อนโดนตัดสิทธิคนละครึ่ง

คนไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส1 และคนครึ่งเฟส2 ลงทะเบียนคนครึ่งเฟส2 รอบ 2 ได้ไหม ?

*ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2 รอบ 2 (คนละครึ่งเฟส1 และคนละครึ่งเฟส2) กรุณารอรับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนก่อนและจึงดาวน์โหลดแอปป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวใช้สิทธิผ่าน G-Wallet

– ลงทะเบียน 20 มกราคม 2564 ใช้สิทธิได้ถึง 31 มีนาคม 2564
ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง www.คนละครึ่ง.com
– ลงทะเบียนระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– ได้ยอดเงินให้คนละ 3,500 บาท แต่ใช้ได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน
– ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย 1 วันก่อน (กี่บาทก็ได้) ภายใน 14 วัน ก่อนโดนตัดสิทธิคนละครึ่ง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play

เบอร์ติดต่อโครงการคนละครึ่ง

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3514 3513 3697
  • โครงการคนละครึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

ที่มา https://www.facebook.com/krungthaibank/