วิธีการลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com

เริ่มลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

เริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง วันที่ 23 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563 โดยรัฐบาลจะสมทบการใช้จ่ายให้สูงสุดวันละ 100 บาท/วัน ไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดระยะเวลาภายใต้ชื่อ

ช่องทางลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com

เงื่อนไขผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

– สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
– วันที่ลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวประชาชน
– สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63


สำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้า-เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป

สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยจะต้องเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดา ไม่ใช่ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคล ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ และไม่ใช่ร้านค้าแฟรนไชส์

โดยร้านค้าสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 หรือแจ้งผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย


ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง (Paotang) ไว้สำหรับ เช็กยอดกยศ. และจ่ายเงิน , G-Wallet