คนใหม่และคนเก่าเคยรับสิทธิโครงการของรัฐ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกัน ต้องลงทะเบียน

เคยได้รับสิทธิมาก่อน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือผ่านแอปเป๋าตังก็ได้ / คนไม่เคยรับสิทธิใด ๆ ลงทะเบียนผ่านเว็บอย่างเดียว

ลงทะเบียนเว็บไซต์ กด > www.คนละครึ่ง.com สิทธิเหลือน้อยแล้ว

เตรียมข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อนามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเกิดปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ (สำหรับยืนยันลงทะเบียนและใช้งานแอปฯเป๋าตัง) อาชีพ รายได้

 รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วันจากนั้น ยืนยันตัวตน (แอปเป๋าตัง,KrungthaiNext,ธนาคารกรุงไทย)

เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ


วิธีการลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com โครงการคนละครึ่ง

เริ่มลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ช่องทางลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com

ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน
– ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

คนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง) กับช้อปดีมีคืน เลือกรับสิทธิอะไรดี ?


เงื่อนไขผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

– สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวประชาชน
– ต้องไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563
– จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
– ต้องชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป ให้แก่ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
– แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
– ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิคนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง (Paotang) ไว้สำหรับ เช็กยอด กยศ. และจ่ายเงิน , G-Wallet ในการใช้จ่ายกับ คนละครึ่ง.com

Google Play
App Store

แอปเป๋าตัง (Paotang) รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ver. 5.0 ขึ้นไป หรือโทรศัพท์ไอโฟน iOS ver. 9.0 ขึ้นไป

ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com กี่วัน ถึงจะใช้งานได้ ?

ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com จะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน

มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ได้ไหม ?

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถลงทะเบียนบนเวปไซต์ได้ ระบบจะล็อคให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้

โครงการคนละครึ่ง ซื้ออะไรได้บ้าง ?

ค่าสินค้า เครื่องดื่ม หรืออาหาร ที่รัฐสนับสนุนเงิน 

ไม่สามารถซื้อสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น และบริการต่าง ๆ

คนละครึ่ง ใช้จ่ายได้วันละกี่บาท ?

รัฐสนับสนุนให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า 150 บาทต่อวัน และไม่เกินกว่า 3,000 บาทรวมตลอดทั้งโครงการคนละครึ่ง

คนละครึ่ง ได้รับสิทธิแล้วต้องใช้จ่ายภายในกี่วัน ?

ต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่าได้รับสิทธิ 

หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก 

ต้องการเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่แอปเป๋าตัง ทำอย่างไงดี ?

บัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารกรุงไทย

คนละครึ่ง ใช้กับร้านอะไรได้บ้าง ?

ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม

ร้านค้า OTOP
สินค้าทั่วไป

ตัวอย่างการใช้จ่ายกับโครงการคนละครึ่ง

หากท่านต้องการจ่ายค่าอาหาร 200 บาท
ท่านต้องมีเงินในแอป “เป๋าตัง” อย่างน้อย 100 บาท เพื่อสแกนจ่ายเงินกับร้านค้า “ถุงเงิน” โดยรัฐจะช่วยจ่ายให้ร้านค้าอีก 100 บาท

หรือหากท่านจะใช้จ่ายค่าสินค้าจำนวน 400 บาท รัฐจะร่วมจ่ายให้ร้านค้า 150 บาท และท่านต้องมีเงินใน “เป๋าตัง” เพื่อสแกนจ่ายเงินอีกอย่างน้อย 250 บาท

[วิธีการลงทะเบียน] รับเงิน 3,000 บาท ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com
[วิธีการลงทะเบียน] รับเงิน 3,000 บาท ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com โครงการคนละครึ่ง

เริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยรัฐบาลจะสมทบการใช้จ่ายให้สูงสุดวันละ 150 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดระยะเวลาภายใต้ชื่อ “โครงการคนละครึ่ง”

[วิธีการลงทะเบียน] รับเงิน 3,000 บาท ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com
เงื่อนไขการสมัครและสิทธิประโยชน์โครงการคนละครึ่ง

สรุป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โหลดแอปเป๋าตัง และเติมเงินเข้าแอปเป๋าตัง แล้วจ่ายผ่านแอป เช่น ซื้อของ 300 บาท รัฐบาลช่วย 150 บาทต่อคน ต่อวัน เท่ากับว่าเราจ่ายเพียง 150 บาท (สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดโครงการ)

[วิธีการลงทะเบียน] รับเงิน 3,000 บาท ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com

สำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้า-เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป

[วิธีการลงทะเบียน] รับเงิน 3,000 บาท ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com

สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยจะต้องเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดา ไม่ใช่ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคล ไม่ใช่ และไม่ใช่ร้านค้าแฟรนไชส์

โดยร้านค้าสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 หรือแจ้งผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย


ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/ , https://www.คนละครึ่ง.com , https://www.facebook.com/fpo.go.th/


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้ G-Wallet : iPhone | AndroidRelated Posts