คนละครึ่งเฟส3

คนใหม่และคนเก่าเคยรับสิทธิโครงการของรัฐ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกัน ต้องลงทะเบียน

เคยได้รับสิทธิมาก่อน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือผ่านแอปเป๋าตังก็ได้ / คนไม่เคยรับสิทธิใด ๆ ลงทะเบียนผ่านเว็บอย่างเดียว

ลงทะเบียนเว็บไซต์ กด > www.คนละครึ่ง.com à¸ªà¸´à¸—ธิเหลือน้อยแล้ว

เตรียมข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อนามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเกิดปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ (สำหรับยืนยันลงทะเบียนและใช้งานแอปฯเป๋าตัง) อาชีพ รายได้

 à¸£à¸±à¸š SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วันจากนั้น ยืนยันตัวตน (แอปเป๋าตัง,KrungthaiNext,ธนาคารกรุงไทย)

คนละครึ่งเฟส3 เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ


วิธีการลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com โครงการคนละครึ่ง

เริ่มลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ช่องทางลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com

ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน
– ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

คนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง) กับช้อปดีมีคืน เลือกรับสิทธิอะไรดี ?


เงื่อนไขผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

– สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวประชาชน
– ต้องไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563
– จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
– ต้องชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป ให้แก่ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
– แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
– ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิคนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง (Paotang) ไว้สำหรับ เช็กยอด กยศ. และจ่ายเงิน , G-Wallet ในการใช้จ่ายกับ คนละครึ่ง.com

Google Play
App Store

แอปเป๋าตัง (Paotang) รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ver. 5.0 ขึ้นไป หรือโทรศัพท์ไอโฟน iOS ver. 9.0 ขึ้นไป

ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com กี่วัน ถึงจะใช้งานได้ ?

ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com จะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน

มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ได้ไหม ?

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถลงทะเบียนบนเวปไซต์ได้ ระบบจะล็อคให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้

โครงการคนละครึ่ง ซื้ออะไรได้บ้าง ?

ค่าสินค้า เครื่องดื่ม หรืออาหาร ที่รัฐสนับสนุนเงิน 

ไม่สามารถซื้อสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น และบริการต่าง ๆ

คนละครึ่ง ใช้จ่ายได้วันละกี่บาท ?

รัฐสนับสนุนให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า 150 บาทต่อวัน และไม่เกินกว่า 3,000 บาทรวมตลอดทั้งโครงการคนละครึ่ง

คนละครึ่ง ได้รับสิทธิแล้วต้องใช้จ่ายภายในกี่วัน ?

ต้องใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งว่าได้รับสิทธิ 

หากไม่ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก 

ต้องการเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่แอปเป๋าตัง ทำอย่างไงดี ?

บัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารกรุงไทย

คนละครึ่ง ใช้กับร้านอะไรได้บ้าง ?

ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ร้านธงฟ้า
ร้านค้า OTOP
สินค้าทั่วไป

ตัวอย่างการใช้จ่ายกับโครงการคนละครึ่ง

หากท่านต้องการจ่ายค่าอาหาร 200 บาท
ท่านต้องมีเงินในแอป “เป๋าตัง” อย่างน้อย 100 บาท เพื่อสแกนจ่ายเงินกับร้านค้า “ถุงเงิน” โดยรัฐจะช่วยจ่ายให้ร้านค้าอีก 100 บาท

หรือหากท่านจะใช้จ่ายค่าสินค้าจำนวน 400 บาท รัฐจะร่วมจ่ายให้ร้านค้า 150 บาท และท่านต้องมีเงินใน “เป๋าตัง” เพื่อสแกนจ่ายเงินอีกอย่างน้อย 250 บาท

[วิธีการลงทะเบียน] รับเงิน 3,000 บาท ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com
[วิธีการลงทะเบียน] รับเงิน 3,000 บาท ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com โครงการคนละครึ่ง

เริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยรัฐบาลจะสมทบการใช้จ่ายให้สูงสุดวันละ 150 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดระยะเวลาภายใต้ชื่อ “โครงการคนละครึ่ง”

[วิธีการลงทะเบียน] รับเงิน 3,000 บาท ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com
เงื่อนไขการสมัครและสิทธิประโยชน์โครงการคนละครึ่ง

สรุป ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โหลดแอปเป๋าตัง และเติมเงินเข้าแอปเป๋าตัง แล้วจ่ายผ่านแอป เช่น ซื้อของ 300 บาท รัฐบาลช่วย 150 บาทต่อคน ต่อวัน เท่ากับว่าเราจ่ายเพียง 150 บาท (สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดโครงการ)

[วิธีการลงทะเบียน] รับเงิน 3,000 บาท ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com

สำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้า-เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป

[วิธีการลงทะเบียน] รับเงิน 3,000 บาท ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com

สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยจะต้องเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดา ไม่ใช่ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคล ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ และไม่ใช่ร้านค้าแฟรนไชส์

โดยร้านค้าสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 หรือแจ้งผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย


ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/ , https://www.คนละครึ่ง.com , https://www.facebook.com/fpo.go.th/


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้ G-Wallet : iPhone | Android