Table of Contents

สรุปให้ ร้านรับร้าน (คนละครึ่งเฟส 3)


แอปเป๋าตังวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เวอร์ชัน 11.1.0 ขึ้นไป

  • กด > Apple Store ต้องใช้ระบบ iOS 9.0 ขึ้นไป
  • กด > Google Play เวอร์ชัน Android ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า

ร้านรับคนละครึ่ง ประเภทร้านค้าและผู้ให้บริการ

#สรุปให้ ร้านรับร้านคนละครึ่งใกล้ฉัน (คนละครึ่งเฟส 3)

กดไปยังร้านรับคนละครึ่งใกล้ฉัน > เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการไปซื้อของและใช้บริการ ตามรายการด้านล่างนี้!


ร้านรับคนละครึ่งใกล้ฉัน อย่าลืม! กด Allow หรือกดอนุญาต 

เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน ใกล้ตัวเราที่สุด


ร้านคาเฟ่รับคนละครึ่ง

คาเฟ่สัตว์รับคนละครึ่ง

คาเฟ่ขนมรับคนละครึ่ง


กดไปยังร้านคนละครึ่งใกล้ตัวเราที่สุด > เลือกจังหวัดที่ต้องการไปซื้อของและใช้บริการ ตามรายการด้านล่างนี้!

ร้านค้ารับคนละครึ่ง “ภาคตะวันตก”

คนละครึ่งใช้ที่ไหนได้บ้าง ?

เราชนะซื้ออะไรได้บ้าง
– ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
– ร้านค้าที่เข้าร่วม
– ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ เช่น รถรับจ้างสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการรายย่อย ที่มีสถานประกอบการ

คนละครึ่ง เบิกเป็นเงินสดได้ไหม ?

ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ 

คนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิประชาชนคนละ 3,000 บาท 31 ล้านคน

> รัฐจะสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวันแบ่ง
> ใช้สิทธิ 2 รอบ รอบละ 1,500 บาท

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 วันที่ 14 มิ.ย. 64 (เปิดลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน)
ช่องทางกดลงลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 > https://register.คนละครึ่ง.com/

คนละครึ่งเฟส 3 โอนเงินเข้าแอปเป๋าตังรอบ 1

เติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตัง เดือน ก.ค.- ก.ย. 2564 จำนวนเงิน 1,500 บาท

คนละครึ่งเฟส 3 โอนเงินเข้าแอปเป๋าตังรอบ 2

เติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตัง รอบที่ 2 เดือน ต.ค.- ธ.ค. 2564 อีก 1,500 บาท

คนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 จะได้หรือไม่ ?

ต้องผ่านการยื่นยันสิทธิในแอปเป๋าตัง และเปิดลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน


Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)