Table of Contents

โครงการเฟส 3 ใช้ได้ วันไหน ?

half half pc1
  • เริ่มลงทะเบียนเฟส 3 ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
  • สามารถใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

ช่องทางกดลงลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 > https://register.คนละครึ่ง.com/


คนละครึ่งเฟส 3 คนเก่าที่เคยได้สิทธิ และคนใหม่ไม่เคยได้สิทธิอะไรเลย

เริ่มลงทะเบียนวันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

สิทธิจำนวน 31 ล้านสิทธิ จะเป็นแบบลำดับก่อนหลัง (First Come First Serve) ผู้ที่เคยได้รับสิทธิแล้ว และผู้ที่ลงทะเบียนใหม่จะใช้เกณฑ์เดียวกัน

รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วันจากนั้น ยืนยันตัวตน (แอปเป๋าตัง,KrungthaiNext,ธนาคารกรุงไทย)

สรุปให้ คนละครึ่งเฟส 3 คนเก่าได้ไหม ? ลงทะเบียนใหม่และยืนยันสิทธิอีกครั้ง

ที่มา https://www.facebook.com/krungthaibank/ , https://www.facebook.com/Rachadaspoke/


ร้านค้ารับคนละครึ่ง “ภาคตะวันตก”

ร้านค้ารับคนละครึ่ง “ภาคเหนือ”

คนละครึ่งใช้ที่ไหนได้บ้าง ?

เราชนะซื้ออะไรได้บ้าง
– ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
– ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
– ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ เช่น รถรับจ้างสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการรายย่อย ที่มีสถานประกอบการ

คนละครึ่ง เบิกเป็นเงินสดได้ไหม ?

ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ 

คนละครึ่งเฟส 3 ให้สิทธิประชาชนคนละ 3,000 บาท 31 ล้านคน

> รัฐจะสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวันแบ่ง
> ใช้สิทธิ 2 รอบ รอบละ 1,500 บาท

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 วันที่ 14 มิ.ย. 64 (เปิดลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน)
ช่องทางกดลงลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 > https://register.คนละครึ่ง.com/

คนละครึ่งเฟส 3 โอนเงินเข้าแอปเป๋าตังรอบ 1

เติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตัง เดือน ก.ค.- ก.ย. 2564 จำนวนเงิน 1,500 บาท

คนละครึ่งเฟส 3 โอนเงินเข้าแอปเป๋าตังรอบ 2

เติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตัง รอบที่ 2 เดือน ต.ค.- ธ.ค. 2564 อีก 1,500 บาท

คนที่ได้รับสิทธิโครงการ และเฟส 2 จะได้หรือไม่ ?

ต้องผ่านการยื่นยันสิทธิในแอปเป๋าตัง และเปิดลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน

คนละครึ่งเฟส 3 คนเก่าได้ไหม (เคยรับสิทธิโครงการของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกัน)

เคยรับสิทธิโครงการของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกัน เราชนะ เป็นต้น หรือที่เคยใช้บริการกระเป๋าตังสุขภาพ หรือ วอลเล็ต สบม.

ยืนยันเข้าร่วมโครงการ 2 ช่องทาง
1. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นการยืนยันเข้าร่วมโครงการ
เข้าแอปเป๋าตัง เข้าระบบ > กด G-wallet > กดแถบโครงการคนละครึ่ง ทำตามขั้นตอนของระบบเป๋าตัง
2. หรือลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ก็ได้

แอปเป๋าตังวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เวอร์ชัน 11.1.0 ขึ้นไป
กด > Apple Store ต้องใช้ระบบ 9.0 ขึ้นไป
กด > Google Play เวอร์ชัน Android ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า

สำหรับคนไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนเลย

เริ่มลงทะเบียน 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วัน
3. ยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง

> 1. ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) แล้ว สามารถสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้เลย หรือ
> 2. ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext สามารถยืนยันตัวตนผ่าน KrungthaiNext ได้ หรือ
> 3. ผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯและสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะเสร็จสมบูรณ์

เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

แอปเป๋าตังวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เวอร์ชัน 11.1.0 ขึ้นไป
กด > Apple Store ต้องใช้ระบบ iOS 9.0 ขึ้นไป
กด > Google Play เวอร์ชัน Android ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า


ร้านรับคนละครึ่ง ประเภทร้านค้าและผู้ให้บริการ

กดไปยังร้านรับคนละครึ่งใกล้ฉัน > เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการไปซื้อของและใช้บริการ ตามรายการด้านล่างนี้!

ร้านรับคนละครึ่งใกล้ฉัน อย่าลืม! กด Allow หรือกดอนุญาต 

เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน ใกล้ตัวเราที่สุด


ร้านคาเฟ่รับคนละครึ่ง

คาเฟ่สัตว์รับคนละครึ่ง

คาเฟ่ขนมรับคนละครึ่ง