Table of Contents

สรุปให้ วิธียืนยัน

สรุปให้ คนละครึ่งเฟส 3 คนเก่าได้ไหม

เคยรับสิทธิโครงการของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกัน ต้องลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง

สิทธิจำนวน 31 ล้านสิทธิ จะเป็นแบบลำดับก่อนหลัง (First Come First Serve) ผู้ที่เคยได้รับสิทธิแล้ว และผู้ที่ลงทะเบียนใหม่จะใช้เกณฑ์เดียวกัน

 • ผู้ที่เคยร่วมโครงการภาครัฐ (ชิมช้อปใช้, เราเที่ยวด้วยกัน, คนละครึ่ง, เราชนะ, ม.33 เรารักกัน) ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปเป๋าตัง
 • ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เท่านั้น
 • ผู้ที่ใช้สิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (สำหรับผู้ใช้สิทธิเราชนะผ่านบัตรประชาชนประสงค์เปลี่ยนโครงการ) ถ้าต้องการร่วมโครงการ ให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง เท่านั้น

ถ้าต้องการร่วมโครงการ ให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง เท่านั้น

สรุปให้ คนละครึ่งเฟส 3 คนเก่าได้ไหม ? ลงทะเบียนใหม่และยืนยันสิทธิอีกครั้ง

ต้องลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลและกเพิ่มเติมในส่วนของอาชีพกับรายได้ รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วันจากนั้น ยืนยันตัวตน (แอปเป๋าตัง,KrungthaiNext,ธนาคารกรุงไทย)

 1. สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการของรัฐ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกัน (ผ่านแอปฯเป๋าตัง) สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเป็นการยืนยันเข้าร่วมโครงการ
 2. ระบบจะดึงข้อมูลเดิมมาให้อัตโนมัติ ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและกรอกเพิ่มเติมในส่วนของอาชีพกับรายได้ โดยวันที่ 14 มิ.ย.2564 จะปรากฏ Banner คนละครึ่งในแอปเป๋าตัง
 3. ระบบไม่มีการล็อคข้อมูลให้กับผู้ลงทะเบียนทุกท่านสิทธิจำนวน 31 ล้านสิทธิ จะเป็นแบบลำดับก่อนหลัง (First Come First Serve) ผู้ที่เคยได้รับสิทธิแล้ว และผู้ที่ลงทะเบียนใหม่จะใช้เกณฑ์เดียวกันค่ะเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 4. จะได้รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วันจากนั้น ขอให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง
  • ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน(ธนาคารกรุงไทยฯ) แล้ว สามารถสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้เลย
  • หรือ ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext สามารถยืนยันตัวตนผ่าน KrungthaiNext ได้
  • หรือ ผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ และสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะเสร็จสมบูรณ์
 5. เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

ที่มา https://www.facebook.com/krungthaibank/ , https://www.facebook.com/Rachadaspoke/


แอปเป๋าตังวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เวอร์ชัน 11.1.0 ขึ้นไป

 • กด > Apple Store ต้องใช้ระบบ iOS 9.0 ขึ้นไป
 • กด > Google Play เวอร์ชัน ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า

ได้ไหม (เคยรับสิทธิโครงการของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกัน)

เคยรับสิทธิโครงการของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกัน เราชนะ เป็นต้น หรือที่เคยใช้บริการกระเป๋าตังสุขภาพ หรือ วอลเล็ต สบม.

ยืนยันเข้าร่วมโครงการ 2 ช่องทาง
1. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นการยืนยันเข้าร่วมโครงการ
เข้าแอปเป๋าตัง เข้าระบบ > กด G-wallet > กดแถบโครงการคนละครึ่ง ทำตามขั้นตอนของระบบเป๋าตัง
2. หรือลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ก็ได้

แอปเป๋าตังวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เวอร์ชัน 11.1.0 ขึ้นไป
กด > Apple Store ต้องใช้ระบบ iOS 9.0 ขึ้นไป
กด > Google Play เวอร์ชัน Android ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า

สำหรับคนไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนเลย

เริ่มลงทะเบียน 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วัน
3. ยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง

> 1. ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) แล้ว สามารถสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้เลย หรือ
> 2. ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext สามารถยืนยันตัวตนผ่าน KrungthaiNext ได้ หรือ
> 3. ผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯและสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะเสร็จสมบูรณ์

เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

แอปเป๋าตังวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เวอร์ชัน 11.1.0 ขึ้นไป
กด > Apple Store ต้องใช้ระบบ iOS 9.0 ขึ้นไป
กด > Google Play เวอร์ชัน Android ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า


ร้านรับคนละครึ่ง ประเภทร้านค้าและผู้ให้บริการ

กดไปยังร้านรับคนละครึ่งใกล้ฉัน > เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการไปซื้อของและใช้บริการ ตามรายการด้านล่างนี้!

ร้านรับคนละครึ่งใกล้ฉัน อย่าลืม! กด Allow หรือกดอนุญาต 

เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน ใกล้ตัวเราที่สุด


ร้านคาเฟ่รับคนละครึ่ง

คาเฟ่สัตว์รับคนละครึ่ง

คาเฟ่ขนมรับคนละครึ่ง


Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/