Table of Contents

สรุปให้ เฟส 3 ลงทะเบียนวันไหน ?


ลงทะเบียนวันไหน 3

เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เริ่มลงทะเบียน 14 มิ.ย. 64 เวลา 6 โมงเช้า (เปิดลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน)

ช่องทางกดลงลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 > https://register.คนละครึ่ง.com/

คนที่ได้รับสิทธิโครงการ และเฟส 2 ต้องยื่นยันสิทธิในแอปเป๋าตัง


แอปเป๋าตังวอร์ชันรองรับการใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เวอร์ชัน 11.1.0 ขึ้นไป

  • กด > Apple Store ต้องใช้ระบบ 9.0 ขึ้นไป
  • กด > Google Play เวอร์ชัน ที่กำหนด 4.4 และสูงกว่า

กรณีลงทะเบียนรับสิทธิ และได้รับสิทธิแล้ว ที่ผูกกับไว้เบอร์เก่า ต้องการเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่

เปลี่ยนเองไม่ได้ และต้องติดต่อธนาคาร หรือเปิดบัญชีกรุงไทยมายืนยันตัวตนเป๋าตังแทน

Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

สรุปให้ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนวันไหน ?

กรณีเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ ใช้เบอร์เดิม

สามารถโหลดแอปเป๋าตัง และทำการยืนยันตัวตน (สแกนใบหน้า) พร้อมทั้งตั้งรหัส PIN

โหลดแอปเป๋าตัง (Paotang) ระบบ Google Play | App Store


คนละครึ่งเฟส 3 เริ่มลงทะเบียนขอสิทธิ 14 มิ.ย. 64 เวลา 6 โมงเช้า

> รัฐจะสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวันแบ่ง
> ใช้สิทธิ 2 รอบ รอบละ 1,500 บาท

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 วันที่ 14 มิ.ย. 64 (เปิดลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน)
ช่องทางกดลงลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 > https://register.คนละครึ่ง.com/

คนละครึ่งเฟส 3 โอนเงินเข้าแอปเป๋าตังรอบ 1

เติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตัง เดือน ก.ค.- ก.ย. 2564 จำนวนเงิน 1,500 บาท

คนละครึ่งเฟส 3 โอนเงินเข้าแอปเป๋าตังรอบ 2

เติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตัง รอบที่ 2 เดือน ต.ค.- ธ.ค. 2564 อีก 1,500 บาท

คนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 จะได้หรือไม่ ?

ต้องผ่านการยื่นยันสิทธิในแอปเป๋าตัง และเปิดลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน


ร้านรับคนละครึ่ง ประเภทร้านค้าและผู้ให้บริการ

กดไปยังร้านรับคนละครึ่งใกล้ฉัน > เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการไปซื้อของและใช้บริการ ตามรายการด้านล่างนี้!

ร้านรับคนละครึ่งใกล้ฉัน อย่าลืม! กด Allow หรือกดอนุญาต 

เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน ใกล้ตัวเราที่สุด


ร้านคาเฟ่รับคนละครึ่ง

คาเฟ่สัตว์รับคนละครึ่ง

คาเฟ่ขนมรับคนละครึ่ง