มีเงื่อนไข ลดหย่อนภาษี ซื้ออะไรได้บ้าง ?

รัฐบาลออกมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืน นำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ จากร้านที่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

*ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในแล้ว และผู้มีบัตรจะมาตรการช้อปดีมีคืน เลือกได้แค่เพียง 1 โครงการเท่านั้น

ไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ ไปซื้อสินค้าและบริการตามปกติ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563


ช้อปดีมีคืน เงื่อนไขและซื้ออะไรได้บ้าง ?

ซื้อสินค้า หรือบริการมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท จากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สามารถซื้อหนังสือ รูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E-book) และค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

ช้อปดีมีคืนใช้ที่ไหนได้บ้าง ?

ซื้อได้ทุกอย่าง ที่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

สินค้าที่ซื้อไม่ได้กับโครงการช้อปดีมีคืน
ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
ค่ายาสูบ
ค่าเติมน้ำมัน ที่ใช้เติมยานพาหนะ (รถ , เรือ)
ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
ค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสารรูปแบบเล่ม รวมถึงค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสารอยู่ในรูปแบบออน
ค่าบริการจัดนำ และมัคคุเทศก์
ค่าที่พักในโรงแรม


ที่มา https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/ , https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/


Related Posts