เปิดบริการบินไป-กลับกรุงเทพฯ – นาริตะ เริ่มกุมภาพันธ์ 2021

ZIPAIR สายการบิน LCC ระดับพรีเมียมของสายการบิน (JAL) เตรียมเพิ่มเส้นทาง เที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารจากโตเกียว (นาริตะ) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เป็นรายวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 เป็นต้นไป

ตารางบินโตเกียว (นาริตะ) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) IATA ตารางบินช่วงฤดูหนาว (1 ธันวาคม 2020 – 27 มีนาคม 2021)

– นาริตะ (NRT) – กรุงเทพฯ (BKK) | ZG51 | ออกจากนาริตะ 16.40 น. ถึงกรุงเทพฯ 22.00 น. | บินทุกวัน
– กรุงเทพฯ (BKK) – นาริตะ (NRT) | ZG52 | ออกจากกรุงเทพฯ 23.30 น. ถึงนาริตะ 7.15 น. (+1) | บินทุกวัน

เที่ยวบิน ZG51 เป็นเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย และสามารถโดยสารได้เฉพาะผู้โดยสารที่ถือหนังสือรับรองการเข้าเมืองที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยเท่านั้น
ตารางเที่ยวบินขึ้นอยู่กับการอนุมัติของรัฐบาล

วันเริ่มจำหน่ายตั๋ว

ผู้สนใจสามารถเข้าระบบเพื่อจองตั๋วล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ช่องทาง https://www.zipair.net/


Related Posts