เริ่มให้บริการสะสมพ้อยต์สมาชิก ใช้ แลกซื้อตั๋ว ZIPAIR ได้

บริษัท ZIPAIR Tokyo จำกัด จะเริ่มให้บริการสะสมพ้อยต์สมาชิก “ZIPAIR Point Club” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้สามารถซื้อตั๋ว ZIPAIR ด้วยพ้อยต์ (*) ที่แลกมาจาก JAL Mileage ได้

(*)อ้างอิงข่าวประชาสัมพันธ์ของ JAL วันที่ 1 เมษายน 2564 ( สามารถแลก JAL Mileage เป็น ZIPAIR Point เพื่อใช้ซื้อตั๋วครื่องบินและอื่นๆ ได้) https://press.jal.co.jp/ja/release/202104/006017.html

สมาชิก JAL Mileage Bank ที่ลงทะเบียน “ZIP AIR Point Club” สามารถแลก JAL Mileage เป็น ZIPAIR Point ได้ในอัตรา 1 ไมล์ = สูงสุด 1.5 พ้อยต์

พ้อยต์มีมูลค่า 1 Point = 1 เยน โดยสามารถใช้ซื้อตั๋ว ZIPAIR หรือบริการเสริมอื่นๆ เช่น น้ำหนักสัมภาระเพิ่ม หรือเลือกที่นั่ง เป็นต้น และตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนเป็นต้นไปจะสามารถใช้พ้อยต์ซื้อของที่จำหน่ายบนเครื่องบินได้ด้วย

นอกจากนี้ เมื่อเลือกสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน “ZIPAIR Point Club Plus” (ค่าสมาชิก 5,000 เยนต่อปี) คุณจะได้รับส่วนลด 30% สำหรับค่าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องทุกครั้ง ทำให้สามารถใช้บริการ ZIPAIR ได้อย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น

ZIPAIR เริ่มให้บริการสะสมพ้อยต์สมาชิก ZIPAIR Point Club

– 1 ZIPAIR Point = 1 เยน สามารถใช้ซื้อตั๋วเครื่องบินหรือซื้อของบนเครื่องบินได้
– JAL Mileage 1 ไมล์ = ZIPAIR Point สูงสุด 1.5 พ้อยต์

สามารถเลือก “ZIPAIR Point Club Plus” ซึ่งเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน พร้อมส่วนลด 30% สำหรับค่าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ด้วย

Related Posts